Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 392.422 văn bản.

Quyết định 159/QĐ-BNN-TCTS năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 17/01/2022, Quyết định 159/QĐ-BNN-TCTS năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 159/QĐ-BNN-TCTS Ngày ban hành: 17/01/2022 Hiệu lực: Đang cập nhật
Thông tư 1/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 16/01/2022, Thông tư 1/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 1/2022/TT-BNV Ngày ban hành: 16/01/2022 Hiệu lực: Đang cập nhật
Nghị định 11/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len
Ngày 15/01/2022, Nghị định 11/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 11/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 11/QĐ-VPCP năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 15/01/2022, Quyết định 11/QĐ-VPCP năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 11/QĐ-VPCP Ngày ban hành: 15/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 54/TB-UBND năm 2022 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 15/01/2022, Thông báo 54/TB-UBND năm 2022 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 54/TB-UBND Ngày ban hành: 15/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
Ngày 15/01/2022, Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 10/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Chỉ thị 02/CT-UBND về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; công tác tuyển sinh quân sự năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 14/01/2022, Chỉ thị 02/CT-UBND về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; công tác tuyển sinh quân sự năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 02/CT-UBND Ngày ban hành: 14/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 85/QĐ-BYT năm 2022 về nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 14/01/2022, Quyết định 85/QĐ-BYT năm 2022 về nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 85/QĐ-BYT Ngày ban hành: 14/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 98/QĐ-BYT năm 2022 về Danh mục bổ sung một số mã ICD-10 liên quan đến COVID-19 theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 14/01/2022, Quyết định 98/QĐ-BYT năm 2022 về Danh mục bổ sung một số mã ICD-10 liên quan đến COVID-19 theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 98/QĐ-BYT Ngày ban hành: 14/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 119/TB-LĐTBXH năm 2022 về nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 14/01/2022, Thông báo 119/TB-LĐTBXH năm 2022 về nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 119/TB-LĐTBXH Ngày ban hành: 14/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 16/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 14/01/2022, Thông báo 16/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 16/TB-VPCP Ngày ban hành: 14/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông báo 16/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 14/01/2022, Thông báo 16/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 16/TB-VPCP Ngày ban hành: 14/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 78/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 14/01/2022, Quyết định 78/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 78/QĐ-TTg Ngày ban hành: 14/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 78/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 14/01/2022, Quyết định 78/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 78/QĐ-TTg Ngày ban hành: 14/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
Ngày 13/01/2022, Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 18/KH-UBND Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị quyết 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL năm 2022 về Quy hoạch vùng và khoản vay hỗ trợ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Hội đồng điều phối vundg đồng bằng sông Cửu Long ban hành
Ngày 13/01/2022, Nghị quyết 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL năm 2022 về Quy hoạch vùng và khoản vay hỗ trợ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Hội đồng điều phối vundg đồng bằng sông Cửu Long ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2022 về đẩy mạnh chuyển đổi số vào bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 13/01/2022, Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2022 về đẩy mạnh chuyển đổi số vào bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 02/CT-NHNN Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 13/01/2022, Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 01/CT-NHNN Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chế 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT năm 2022 trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống ứng dụng đăng ký thuế do Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 13/01/2022, Quy chế 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT năm 2022 trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống ứng dụng đăng ký thuế do Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Quy chế   Số hiệu: 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Đang cập nhật
Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các thủ tục hành chính đã được ủy quyền do tỉnh Quảng Nam ban hành
Ngày 13/01/2022, Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các thủ tục hành chính đã được ủy quyền do tỉnh Quảng Nam ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 151/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực