Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 367.077 văn bản.

Dự thảo Kế hoạch về phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 04/09/2021, Dự thảo Kế hoạch về phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 04/09/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 7301/BYT-AIDS năm 2021 hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone về nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành
Ngày 03/09/2021, Công văn 7301/BYT-AIDS năm 2021 hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone về nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7301/BYT-AIDS Ngày ban hành: 03/09/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày 03/09/2021, Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 20/CT-UBND Ngày ban hành: 03/09/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 1305/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện
Ngày 02/09/2021, Công điện 1305/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 1305/CĐ-BYT Ngày ban hành: 02/09/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 02/09/2021, Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 23/CT-TTg Ngày ban hành: 02/09/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 10228/QLD-PCTTr năm 2021 về tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 01/09/2021, Công văn 10228/QLD-PCTTr năm 2021 về tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19 do Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 10228/QLD-PCTTr Ngày ban hành: 01/09/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 7278/BYT-TB-CT năm 2021 về phối hợp đảm bảo các điều kiện vận chuyển, cung ứng trang thiết bị y tế và Oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 01/09/2021, Công văn 7278/BYT-TB-CT năm 2021 về phối hợp đảm bảo các điều kiện vận chuyển, cung ứng trang thiết bị y tế và Oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7278/BYT-TB-CT Ngày ban hành: 01/09/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 86/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Ngày 01/09/2021, Quyết định 86/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 86/QĐ-TCT Ngày ban hành: 01/09/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 01/09/2021, Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1454/QĐ-TTg Ngày ban hành: 01/09/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2021 về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 01/09/2021, Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2021 về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 09/CT-BYT Ngày ban hành: 01/09/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 7252/BYT-DP năm 2021 về tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 01/09/2021, Công văn 7252/BYT-DP năm 2021 về tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7252/BYT-DP Ngày ban hành: 01/09/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2080/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Hoa, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 31/08/2021, Quyết định 2080/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Hoa, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2080/QĐ-BCT Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2919/LĐTBXH-TE về hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 31/08/2021, Công văn 2919/LĐTBXH-TE về hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2919/LĐTBXH-TE Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 1110/CĐ-TTg năm 2021 về hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 31/08/2021, Công điện 1110/CĐ-TTg năm 2021 về hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 1110/CĐ-TTg Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 3761/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 31/08/2021, Công văn 3761/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3761/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 4211/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế (mẫu) Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
Ngày 31/08/2021, Quyết định 4211/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế (mẫu) Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4211/QĐ-BYT Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1452/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 31/08/2021, Quyết định 1452/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1452/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 3757/BGDĐT-GDTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 31/08/2021, Công văn 3757/BGDĐT-GDTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3757/BGDĐT-GDTC Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 1108/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 31/08/2021, Công điện 1108/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 1108/CĐ-TTg Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 1107/CĐ-TTg năm 2021 về sẵn sàng ứng phó với thiên tai do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 31/08/2021, Công điện 1107/CĐ-TTg năm 2021 về sẵn sàng ứng phó với thiên tai do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 1107/CĐ-TTg Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực