Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 459.641 văn bản.

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 08/12/2023, Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 09/CT-UBND Ngày ban hành: 08/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 3122/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực trẻ em và người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Ngày 08/12/2023, Quyết định 3122/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực trẻ em và người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3122/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 209/NQ-CP năm 2023 ký Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam - Trung Hoa do Chính phủ ban hành
Ngày 08/12/2023, Nghị quyết 209/NQ-CP năm 2023 ký Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam - Trung Hoa do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 209/NQ-CP Ngày ban hành: 08/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 510/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 08/12/2023, Thông báo 510/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 510/TB-VPCP Ngày ban hành: 08/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 510/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 08/12/2023, Thông báo 510/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 510/TB-VPCP Ngày ban hành: 08/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 208/NQ-CP năm 2023 về đàm phán, ký Hiệp định giữa Việt Nam - Belarus về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông do Chính phủ ban hành
Ngày 08/12/2023, Nghị quyết 208/NQ-CP năm 2023 về đàm phán, ký Hiệp định giữa Việt Nam - Belarus về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 208/NQ-CP Ngày ban hành: 08/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thạch Trụ, huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung
Ngày 07/12/2023, Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thạch Trụ, huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1343/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thạch Trụ, huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung
Ngày 07/12/2023, Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thạch Trụ, huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1343/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Ngày 07/12/2023, Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2186/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 4144/BHXH-VP năm 2023 về không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 07/12/2023, Công văn 4144/BHXH-VP năm 2023 về không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4144/BHXH-VP Ngày ban hành: 07/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 4144/BHXH-VP năm 2023 về không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 07/12/2023, Công văn 4144/BHXH-VP năm 2023 về không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4144/BHXH-VP Ngày ban hành: 07/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 4144/BHXH-VP năm 2023 về không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 07/12/2023, Công văn 4144/BHXH-VP năm 2023 về không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4144/BHXH-VP Ngày ban hành: 07/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 2322/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
Ngày 07/12/2023, Quyết định 2322/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2322/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 2554/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày 07/12/2023, Quyết định 2554/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2554/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 9575/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình doanh nghiệp tháng 11/2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 07/12/2023, Công văn 9575/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình doanh nghiệp tháng 11/2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9575/VPCP-ĐMDN Ngày ban hành: 07/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 8746/BCT-TTTN năm 2023 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành
Ngày 07/12/2023, Công văn 8746/BCT-TTTN năm 2023 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 8746/BCT-TTTN Ngày ban hành: 07/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 2442/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã do tỉnh Nam Định ban hành
Ngày 06/12/2023, Quyết định 2442/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã do tỉnh Nam Định ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2442/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 507/TB-VPCP năm 2023 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc với Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/12/2023, Thông báo 507/TB-VPCP năm 2023 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc với Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 507/TB-VPCP Ngày ban hành: 06/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 507/TB-VPCP năm 2023 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc với Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/12/2023, Thông báo 507/TB-VPCP năm 2023 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc với Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 507/TB-VPCP Ngày ban hành: 06/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 506/TB-VPCP năm 2023 kết luận Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 06/12/2023, Thông báo 506/TB-VPCP năm 2023 kết luận Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 506/TB-VPCP Ngày ban hành: 06/12/2023 Hiệu lực: Kiểm tra