Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 9.960 thuật ngữ

BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG LAO ĐỘNG
Biện pháp do tòa án ra quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết các vụ án lao động hoặc giải quyết cuộc đình công nhằm bảo vệ lợi ích cấp thiết của các đương sự và bảo đảm việc thi ...
BIỆN PHÁP KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
Hình thức xử lý được pháp luật lao động quy định đối với các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động làm công.Theo Bộ luật lao động năm 1994, được sửa đổi, bổ sung năm 2002, người vi phạm kỷ ...
BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
Biện pháp cưỡng chế về mặt tố tụng áp dụng khi có đủ căn cứ đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang, để ngăn chặn ...
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM
Hệ thống các biện pháp, cách thức do các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các tổ chức xã hội và công dân thực hiện nhằm hạn chế, ngăn chặn, loại trừ nguyên nhân, điều kiện phạm tội.Trong đấu ...
BIỆN PHÁP THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Biện pháp áp dụng để thi hành bản án, quyết định dân sự.Việc thi hành bản án, quyết định dân sự được tiến hành bằng biện pháp giáo dục, thuyết phục để người phải thi hành án tự nguyện thi ...
BIỆN PHÁP TƯ PHÁP
Biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong luật hình sự và do tòa án áp dụng, bổ sung cho hệ thống hình phạt với mục đích thay thế hoặc hỗ trợ cho hình phạt.Cùng với hệ thống ...
BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC
Cử công chức thuộc quyền quản lý cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức đến làm việc có thời hạn ơ cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm vụ công vụ.Trong thời gian công tác biệt phái, công ...
BIỂU THUẾ
Bảng tập hợp các loại thuế suất do Nhà nước quy định để tính thuế cho các đối tượng chịu thuế (hàng hóa, dịch vụ, thu nhập, tài sản...).Thuế suất được quy định trong biểu thuế dưới hai hình thức: ...
BỔ NHIỆM
Là việc cán bộ, công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 5, Điều 7, Luật cán bộ công chức 2008)
BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC
Việc người có thẩm quyền chỉ định một người để giao cho một chức vụ sau khi đã xét người đó có đủ điều kiện do pháp luật quy định theo đúng trình tự, thủ tục cần thiết.Theo quy định ...
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Trợ giúp, tạo điều kiện cho hoạt động tư pháp tiến hành được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác bằng cách cung cấp hồ sơ, chứng cứ, phản biện cho các khâu, đoạn trong quá trình điều tra, truy tố, ...
BỘ
Cơ quan thuộc thành phần trong cơ cấu của Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước cấp trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước; thực ...
BỘ CÔNG ƯỚC GIƠNEVƠ NĂM 1949 VỀ BẢO HỘ NẠN NHÂN CHIẾN TRANH
Các công ước được ký kết ngày 12.8.1949 tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm mục đích bảo vệ, giúp đỡ các nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang (chủ yếu là các cuộc xung đột vũ trang mang tính quốc tế).Có bốn công ...
BỘ CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN NĂM 1958
Các công ước được ký kết tại Hội nghị lần thứ nhất của Liên hợp quốc về luật biển ở Geneva (Thụy Sĩ) năm 1958.Hội nghị này đã cho ra đời bốn công ước sau:Công ước về lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải (có ...
BỘ LUẬT
Một hình thức văn bản quy phạm pháp luật có mức độ hệ thống hóa cao nhất, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trên một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau.Các bộ luật đã ...
BỘ LUẬT DÂN SỰ
Văn bản hệ thống hóa pháp luật dân sự được Quốc hội ban hành theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định, trong đó các quy phạm pháp luật dân sự được sắp xếp theo hệ thống nhằm điều ...
BỘ LUẬT DÂN SỰ BẮC KỲ
Bộ luật dân sự áp dụng cho xứ Bắc Kỳ Việt Nam dưới thời Pháp thuộc.Bộ luật có tên gọi chính thức là “Bộ dân luật thi hành tại các tòa Nam án Bắc Kỳ", được ban hành ngày 30. 3.1931 và ...
BỘ LUẬT DÂN SỰ NAM KỲ
Bộ dân luật giản yếu được ban hành ngày 26.3.1884 áp dụng cho xứ Nam Kỳ.Đây là bộ luật dân sự đầu tiên ở nước ta được xây dựng theo tinh thần của nền pháp chế phương Tây mà vai ...
BỘ LUẬT DÂN SỰ TRUNG KỲ
Bộ luật dân sự áp dụng cho xứ Trung Kỳ, với tên gọi cũ là Hoàng Việt Trung Kỳ hộ luật, gồm 5 quyển được ban hành bởi nhiều đạo dụ trong những thời gian khác nhau, từ năm 1936 ...
BỘ LUẬT GIA LONG
Văn bản pháp luật quan trọng nhất và cũng là di tích pháp lý lớn nhất của Nhà nước phong kiến Việt Nam thế kỷ XIX.Bộ luật Gia Long, tên gọi chính thức là "Hoàng Việt luật lệ”, ngoài ra, còn được gọi với ...