Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong tổng số 279 thuật ngữ

SINH PHẨM THAM CHIẾU (CÒN GỌI
là thuốc sinh học tham chiếu) là sinh phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu về chất lượng, an toàn, hiệu quả.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật dược 2016)
SINH PHẨM TƯƠNG TỰ (CÒN GỌI
là thuốc sinh học tương tự) là sinh phẩm có sự tương tự về chất lượng, an toàn, hiệu quả so với một thuốc sinh học tham chiếu.(Theo Khoản 12, Điều 2, Luật dược 2016)
SINH PHẨM Y TẾ
Là sản phẩm có nguồn gốc sinh học được dùng để phòng bệnh, chữa bệnh và chẩn đoán bệnh cho người.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
SINH THÁI HỌC
Môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng qua lại giữa một cá thể sinh vật hoặc các loài riêng lẻ với các thành phần sống và không sống của môi trường xung quanh. Hay nói cách khác, sinh thái học ...
SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN
Là sinh vật có cấu trúc di truyền bị thay đổi bằng công nghệ chuyển gen.(Theo Khoản 27, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
SINH VẬT CÓ ÍCH
Là sinh vật có lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thực vật bao gồm vi sinh vật có ích, côn trùng có ích, động vật và các sinh vật có ích khác.(Theo khoản 5 Điều 3 Luật bảo ...
SINH VẬT GÂY HẠI
Là sinh vật gây ra thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thực vật bao gồm vi sinh vật gây bệnh, côn trùng gây hại, cỏ dại và các sinh vật có hại khác.(Theo khoản 7 Điều 3 ...
SINH VẬT GÂY HẠI LẠ
Là sinh vật gây hại chưa xác định được tên khoa học và chưa từng được phát hiện ở Việt Nam.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013)
SINH VIÊN SƯ PHẠM SAU KHI TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC,
Bao gồm:a) Giáo viên, giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu hoặc chuyên môn, viên chức làm công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở giáo ...
SỞ
Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương theo ngành hoặc ...
SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Sổ dùng để ghi chép quá trình làm việc, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, làm căn cứ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp ...
SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
Là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối ngân sách cấp mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.(Theo khoản 20 Điều 4 Luật ngân sách nhà ...
SỐ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
Là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới để hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ cụ thể. (Theo khoản 21 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước 2015)
SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN
là ước tính chi phí đầu tư của dự án được xác định phù hợp với các nội dung của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự ...
SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là ước tính chi phí đầu tư xây dựng của dự án trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án ...
SƠ CHẾ CHẤT THẢI
Là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật cơ - lý đơn thuần nhằm thay đổi tính chất vật lý như kích thước, độ ẩm, nhiệt độ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân loại, lưu giữ, ...
SƠ CHẾ THỰC PHẨM
Là việc xử lý sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác nhằm tạo ra thực phẩm tươi sống có thể ăn ngay hoặc tạo ra nguyên liệu thực phẩm hoặc bán thành phẩm cho khâu ...
SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
Là việc Làm sạch, pha lóc, phân loại, đông lạnh, ướp muối, hun khói, Làm khô, bao gói hoặc áp dụng phương pháp chế biến khác để sử dụng ngay hoặc Làm nguyên liệu chế biến thực phẩm, thức ăn ...
SỔ ĐĂNG KÝ
Là Sổ địa chính hoặc Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đối với biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Sổ đăng ...
SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG
Là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.(Theo khoản 1 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020)