Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong tổng số 9.960 thuật ngữ

BIÊN BẢN THUẬN TÌNH LY HÔN
Văn bản ghi lại việc tòa án hòa giải đoàn tụ không thành, sự tự nguyện thỏa thuận xin ly hôn, phân chia tài sản và nuôi con của các đương sự.Biên bản thuận tình ly hôn được tòa án lập trong trường hợp vợ chồng cùng yêu ...
BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Văn bản ghi lại diễn biến, kết quả của một hoạt động, một sự việc vi phạm hành chính đã xảy ra về thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia, trình tự, nội dung, kết quả cuối cùng.Việc lập ...
BIÊN GIỚI QUỐC GIA
Ranh giới xác định lãnh thổ của quốc gia.Biên giới quốc gia gồm biên giới trên bộ, biên giới trên biển (nếu đó là quốc gia có biển), biên giới vùng trời và biên giới lòng đất.Trong các bộ phận biên giới ...
BIÊN PHÒNG
Bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc, góp phần giữ gìn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ của ...
BIÊN SOẠN
Thu thập, chọn lọc các tài liệu liên quan đến đề tài khoa học hoặc công trình nghiên cứu để viết thành bài hoặc viết thành sách theo chủ đề nhất định.Người biên soạn là tác giả của công trình ...
BIỂN CẢ
Vùng biển chung của tất cả các quốc gia, không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào.Vùng biển không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải hay nội thủy của một quốc gia cũng như không nằm trong ...
BIỂN CÔNG
Vùng biển chung của tất cả các quốc gia, không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào.Vùng biển không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải hay nội thủy của một quốc gia cũng như không nằm trong ...
BIỂN ĐÓNG VÀ NỬA ĐÓNG
Là một vịnh, một vũng hoặc một vùng biển do nhiều quốc gia bao bọc xung quanh và thông với một biển khác hay với đại dương qua một cửa hẹp, hoặc là hoàn toàn hay chủ yếu do các lãnh hải ...
BIỂN KÍN VÀ NỬA KÍN
Là một vịnh, một vũng hoặc một vùng biển do nhiều quốc gia bao bọc xung quanh và thông với một biển khác hay với đại dương qua một cửa hẹp, hoặc là hoàn toàn hay chủ yếu do các lãnh hải ...
BIỂN MỞ
Vùng biển chung của tất cả các quốc gia, không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào.Vùng biển không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải hay nội thủy của một quốc gia cũng như không nằm trong ...
BIỂN QUỐC TẾ
Vùng biển chung của tất cả các quốc gia, không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào.Vùng biển không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải hay nội thủy của một quốc gia cũng như không nằm trong ...
BIỂN THỦ
Hành vi gian dối biến tài sản cống thành tài sản riêng.Người biển thủ tài sản là người có quyền hạn, trách nhiệm đối với việc quản lý tài sản bị biển thủ. Hành vi biển thủ là hành vi bị pháp luật cấm ...
BIỂN TỰ DO
Vùng biển chung của tất cả các quốc gia, không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào.Vùng biển không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải hay nội thủy của một quốc gia cũng như không nằm trong ...
BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ
Biện pháp bắt buộc cá nhân hay tổ chức phải thực hiện một nghĩa vụ, trách nhiệm theo quyết định đã có hiệu lực của một cá nhân, tổ chức có thẩm quyền.Cá nhân hay tổ chức phải chịu biện ...
BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ CỦA LIÊN HỢP QUỐC
Những biện pháp tập thể được áp dụng theo quyết định của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm loại ra sự đe dọa nền hòa bình, an ninh quốc tế, sự vi phạm nền hòa bình của nhân loại hoặc loại trừ hành vi ...
BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Biện pháp thi hành án dùng quyền lực Nhà nước bắt phải thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án.Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự được Cơ quan thi hành án áp dụng trong ...
BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Biện pháp dùng quyền lực nhà nước buộc người có liên quan trong vụ án hình sự phải tuân theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Một số biện pháp cưỡng chế đã được quy định trong ...
BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH
Cách thức được quy định mà chủ thể quản lý (tổ chức, cá nhân có thẩm quyền) sử dụng quyền lực quản lý được giao để tác động lên đối tượng quản lý (tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý) có hành vi vi phạm ...
BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
Biện pháp tòa án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ án dân sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng hoặc bảo đảm việc thi hành án.Các biện pháp khẩn cấp ...
BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Biện pháp do tòa án quyết định áp dụng để bảo vệ lợi ích cần thiết của đương sự, bảo đảm việc thi hành án.Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể được tiến hành ở bất cứ giai ...