Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong tổng số 279 thuật ngữ

SĨ QUAN
Những người phục vụ trong lực lượng vũ trang của một nước, được phong hàm quân sự, cảnh sát và giữ những chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc chỉ huy chiến đấu.Hàm sĩ quan và những chức vụ lãnh ...
SĨ QUAN AN NINH TÀU
Là một người trên tàu, chịu trách nhiệm trước thuyền trưởng, được Công ty chỉ định, có trách nhiệm đối với an ninh của tàu, bao gồm cả việc thực thi và duy trì Kế hoạch An ninh Tàu và ...
SĨ QUAN BIỆT PHÁI
Là sĩ quan tại ngũ được cử đến công tác ở cơ quan, tổ chức ngoài quân đội.(Theo Khoản 2, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
SĨ QUAN CHỈ HUY, THAM MƯU
Là sĩ quan đảm nhiệm công tác tác chiến, huấn luyện và xây dựng lực lượng về quân sự.(Theo Khoản 5, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
SĨ QUAN CHÍNH TRỊ
Là sĩ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị.(Theo Khoản 6, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
SĨ QUAN CHUYÊN MÔN KHÁC
Là sĩ quan đảm nhiệm công tác trong các ngành không thuộc các nhóm ngành sĩ quan quy định tại các khoản 5, 6, 7 và 8 Điều 7  Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999.(Theo Khoản ...
SĨ QUAN DỰ BỊ HẠNG MỘT, SĨ QUAN DỰ BỊ HẠNG HAI
Là sĩ quan thuộc ngạch dự bị, được phân hạng theo hạn tuổi dự bị hạng một, dự bị hạng hai quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999.(Theo Khoản ...
SĨ QUAN HẬU CẦN
Là sĩ quan đảm nhiệm công tác bảo đảm về vật chất cho sinh hoạt, huấn luyện và tác chiến của quân đội.(Theo Khoản 7, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
SĨ QUAN KỸ THUẬT
Là sĩ quan đảm nhiệm công tác bảo đảm về kỹ thuật vũ khí, trang thiết bị.(Theo Khoản 8, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân ...
SĨ QUAN THÔI PHỤC VỤ TẠI NGŨ
Là sĩ quan chuyển ra ngoài quân đội.(Theo Khoản 14, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
là công dân Việt Nam được tuyển chọn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật ...
SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN NGHIỆP VỤ
là công dân Việt Nam được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ của Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng, cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan.(Theo ...
SIÊU DỮ LIỆU VIỄN THÁM
Là các thông tin mô tả về dữ liệu, sản phẩm viễn thám bao gồm nội dung, nguồn gốc, chất lượng và các thông tin khác có liên quan.(Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám)
SIÊU THỊ MINI
Là cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m2 và thuộc loại hình siêu thị tổng hợp theo quy định pháp luật.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại ...
SINH CON BẰNG KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN
Là việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.(Theo khoản 21 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014)
SINH HOẠT TÔN GIÁO
là việc bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi tôn giáo.(Theo Khoản 10, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
SINH KHẢ DỤNG
là đặc tính biểu thị tốc độ và mức độ hấp thu của dược chất hoặc chất có tác dụng từ một thuốc vào cơ thể để dược chất hoặc chất có tác dụng đó xuất hiện tại nơi có ...
SINH LỜI
Là có chênh lệch dương giữa tổng thu nhập trừ chi phí đầu tư dự trữ ngoại hối chính thức trong năm tài khóa.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước)
SINH PHẨM (CÒN GỌI
là thuốc sinh học) là thuốc được sản xuất bằng công nghệ hoặc quá trình sinh học từ chất hoặc hỗn hợp các chất cao phân tử có nguồn gốc sinh học bao gồm cả dẫn xuất của máu và ...