Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong tổng số 9.960 thuật ngữ

BÍ MẬT THƯ TÍN
Không tiết lộ nội dung của thư từ cho người không phải là chủ thể nhận thông tin.Khái niệm bí mật thư tín chỉ được sử dụng cho trường hợp người gửi và người nhận đều là những chủ thể ...
BÍ MẬT THƯƠNG MẠI
Việc các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường được giữ kín và sử dụng làm lợi thế kinh doanh của một doanh nghiệp trong quan hệ cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.Bí mật thương mại thường là các ...
BÍ QUYẾT
Biện pháp, cách thức đặc biệt hiệu nghiệm mà ít người biết đến.Có thể hiểu đó là điều quan trọng nhất, có tác dụng quyết định đối với kết quả công việc. Đó là kiến thức hoặc giải pháp kỹ thuật, ...
BỊ CAN
Người đã bị khởi tố về hình sự.Thuật ngữ “bị can" đã được sử dụng trong sắc lệnh số 13 ngày 24.1.1946 về tổ chức tòa án và các ngạch thẩm phán và trong nhiều văn bản pháp luật tố tụng hình ...
BỊ CÁO
Người đã bị tòa án quyết định đưa ra xét xử.Thuật ngữ “bị cào" đã được sử dụng trong nhiều sắc lệnh về tổ chức các cơ quan tư pháp do Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khí từ năm 1945. ...
BỊ ĐƠN
Người tham gia tố tụng theo yêu cầu của nguyên đơn hoặc người khởi kiện, khởi tố vì lợi ích chung do giả thiết đã vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hoặc tranh chấp với nguyên ...
BỊ ĐƠN TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ
Đương sự trong vụ án dân sự, bị kiện và tham gia tố tụng để trả lời về việc kiện.Việc tham gia vào vụ án dân sự của bị đơn mang tính bắt buộc, không chủ động như nguyên đơn. ...
BỊ VONG LỤC
Văn bản do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia (chính phủ hoặc bộ ngoại giao) công bố nhằm làm rõ quá trình diễn biến của vấn đề, sự kiện nào đó đã bị xuyên tạc hoặc vi phạm ...
BIÊN BẢN HOÀ GIẢI
Loại tài liệu do người có thẩm quyền ghi chép về quá trình và kết quả của hoạt động hòa giải.Biên bản hòa giải được lập theo các yêu cầu do luật định.Biên bản hòa giải được coi là nguồn chứng cứ trong ...
BIÊN BẢN HOÀ GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Văn bản phản ánh nội dung việc hòa giải tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hòa giải tranh chấp lao động lập.Biên bản hòa giải phải phản ánh thời gian, địa điểm tiến hành hòa giải, người hòa giải, các ...
BIÊN BẢN HOÀ GIẢI VỤ ÁN DÂN SỰ
Văn bản ghi lại diễn biến của quá trình hòa giải vụ án dân sự.Biên bản hòa giải được tòa án lập theo quy định tại khoản 1 Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2005. Trong biên bản hòa giải ghi ngày, tháng, năm tiến ...
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN
Bản ghi lời khai của bị can khi hỏi cung.Mỗi lần hỏi cung đều phải lập biên bản ghi rõ địa điểm, giờ, ngày, tháng, năm hỏi cung; họ tên, chứcvụ của người ghi biên bản; họ tên, chức vụ ...
BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG
Văn bản do cơ quan điều tra lập khi thực hiện việc khám nơi xảy ra tội phạm hay nơi phát hiện tội phạm nhằm phát hiện dấu vết của tội phạm, vật chứng và làm sáng tỏ các tỉnh ...
BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM TỬ THI
Văn bản do cơ quan điều tra lập khi thực hiện việc khám tử thi để xác định nguyên nhân cái chết hoặc tìm ra dấu vết trên thân thể của người bị hại giúp cho việc chứng minh tội ...
BIÊN BẢN KHÁM NGƯỜI
 Văn bản do cơ quan điều tra lập khi thực hiện việc khám người theo quy định của pháp luật. Biên bản khám người là văn bản pháp lý thể hiện toàn bộ hoạt động khám người khi có căn cứ để nhận định ...
BIÊN BẢN KHÁM NHÀ
Văn bản do cơ quan điều tra lập khi thực hiện việc khám chỗ ở theo lệnh của người có thẩm quyền. Biên bản khám nhà là văn bản pháp lý thể hiện toàn bộ hoạt động khám xét chỗ ở khi có căn ...
BIÊN BẢN PHIÊN TÒA
Văn bản pháp lý do thư ký phiên tòa lập.Nội dung biên bản phiên tòa phản ánh mọi diễn biến từ khi bắt đầu phiên tòa đến khi kết thúc phiên tòa bao gồm: các thủ tục bắt đầu phiên tòa; các hoạt động trước khi xét hỏi; các câu hỏi và ...
BIÊN BẢN PHIÊN TÒA DÂN SỰ
Văn bản ghi lại đầy đủ diễn biến của phiên tòa dân sự.Biên bản phiên tòa dân sự do thư ký phiên tòa lập, viết bằng tiếng Việt, được lưu trong hồ sơ vụ án dân sự. Biên bản phiên tòa dân sự là một trong những tài liệu ...
BIÊN BẢN PHIÊN TÒA HÌNH SỰ
Văn bản ghi lại diễn biến của phiên tòa hình sự.Biên bản phiên tòa do thư ký phiên tòa ghi, cùng với việc ghi biên bản, có thể ghi âm, ghi hình về diễn biến phiên tòa. Biên bản phải phản ánh mọi diễn biến của phiên tòa từ ...
BIÊN BẢN PHIÊN TÒA LAO ĐỘNG
Văn bản phản ánh diễn biến tố tụng tại phiên tòa lao động do thư ký phiên tòa lập, được chủ tọa phiên tòa ký xác nhận.Biên bản phiên tòa phải ghi rõ thời gian, địa điểm tiến hành phiên tòa, những người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng, ...