Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong tổng số 279 thuật ngữ

SẢN XUẤT XĂNG DẦU
Là quá trình lọc, chuyển hóa dầu thô, sản phẩm xăng dầu, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác thành các sản phẩm xăng dầu.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh ...
SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG CẤM
là hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam thuộc một trong các trường hợp ...
SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN KHÍ
Là quá trình xử lý, chuyển hóa các nguyên liệu khí đồng hành, khí tự nhiên thành các sản phẩm khí.(Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí)
SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ
Là:a) Quá trình tạo ra sản phẩm ô tô hoàn chỉnh, ô tô sát xi có buồng lái, ô tô sát xi không có buồng lái (khung gầm có gắn động cơ) từ các chi tiết, cụm chi tiết, bộ ...
SÁNG CHẾ
Là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.(Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Sở ...
SÁNG CHẾ
Là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở hữu trí tuệ 2009)
SÁNG CHẾ
Là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở hữu trí tuệ 2009)
SÁNG KIẾN PHÁP LUẬT
Quyền của một cơ quan, một tổ chức, một cá nhân trình dự án luật, pháp lệnh hoặc kiến nghị xây dựng pháp luật (hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản luật, pháp lệnh) ra trước cơ quan ...
SÁNG LẬP VIÊN
Những người khởi xướng việc thành lập một tổ chức và gia nhập tổ chức đó. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (trong một số trường hợp do pháp luật quy định) các sáng ...
SAO CHÉP
Là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo bản sao dưới hình thức điện tử.(Theo Khoản ...
SAO CHÉP
Là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo bản sao dưới hình thức điện tử.(Theo Khoản ...
SAO CHÉP
Là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo bản sao dưới hình thức điện tử.(Theo Khoản ...
SAO CHÉP TÁC PHẨM MỸ THUẬT
Là việc làm ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật)
SAO LỤC
Sao chép lại đúng y như bản gốc những giấy tờ, văn bản của các cơ quan nhà nước ban hành.Các ví dụ điển hình về hành vi sao lục là sao lục giấy khai sinh, sao lục giấy đăng ...
SAO TÀI LIỆU BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
là việc chép lại hoặc tạo ra bản khác theo đúng nội dung bản gốc hoặc bản chính của tài liệu. Chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước là việc ghi lại bằng hình ảnh tài liệu, vật ...
SAO Y BẢN CHÍNH
Sao chép nguyên văn cả về nội dung và hình thức một văn bản từ bản chính, sau đó có dấu thị thực của cơ quan có thẩm quyền.“Bản sao y bản chính” là bản sao đầy đủ, chính xác ...
SÁP NHẬP PHÁP NHÂN
Kết hợp hai hay nhiều tổ chức có tư cách pháp nhân thành một tổ chức duy nhất.Ở góc độ pháp luật tài sản, sáp nhập pháp nhân có thể được định nghĩa như là việc chuyển giao toàn bộ ...
SÁP NHẬP TÀI SẢN
(Hành vi của chủ thể) nhập một tài sản vào một tài sản khác. Kết quả là tài sản ban đầu và tài sản sáp nhập trở thành một khối tài sản thống nhất.Trong trường hợp tài sản của nhiều ...
SÉC
Chứng từ thanh toán ghi nhận lệnh trả tiền của chủ tài khoản hoặc người đại diện của chủ tài khoản, được lập trên mẫu in sẵn theo thể thức luật định, theo đó, tổ chức quản lý tài khoản ...
SHP (SHAPE FILE)
Là một định dạng lưu trữ dữ liệu của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.(Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2020/TT- BTNMT)