Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong tổng số 9.960 thuật ngữ

BẠO LOẠN
(Hành vi) sử dụng bạo lực có tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân.Bạo loạn là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia cũng như an toàn, trật tự xã hội nói chung. ...
BẰNG CHỨNG
Sự việc, sự kiện, hiện tượng, tài liệu có thật được cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập để phục vụ cho việc chứng minh một sự việc cụ thể nhằm bảo đảm tính khách quan ...
BẰNG SÁNG CHẾ
Loại văn bằng bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, là chứng chỉ duy nhất của nhà nước xác nhận quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể được cấp văn bằng - tác giả của ...
BẮT CÓC NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
(Hành vi) bắt giữ con tin, đe dọa chủ tài sản phải giao nộp tài sản nếu không tính mạng, sức khỏe của con tin sẽ bị xâm hại.Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã ...
BẮT GIỮ
Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự.Ở Việt Nam, trong thời kỳ phong kiến đã có một số quy định về thẩm quyền bắt người, giam giữ tiến bộ. Các quy định này đã hạn chế sự tùy tiện, lộng hành ...
BẮT KHẨN CẤP
Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do người có thẩm quyền áp dụng trong các trường hợp khẩn cấp để bảo đảm cho hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm mà không cần lệnh có phê ...
BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI
Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do người có thẩm quyền áp dụng trong các trường hợp do pháp luật quy định để ngăn chặn tội phạm, bảo đảm cho hoạt động điều tra, truy tố, xét ...
BẮT OAN
Bắt người không có căn cứ pháp luật.Điều 71 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định "Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm ...
BẮT QUẢ TANG
Là việc bắt người khi người đó đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt.Người đang thực hiện tội phạm là người đang thực hiện hành vi mà hành ...
BẤT ĐỘNG SẢN
Các tài sản không di, dời được.Bất động sản bao gồm đất đai, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó; các ...
BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ
Bất động sản cùng loại, sát nhau và giữa chúng tồn tại một ranh giới phân cách về địa lý cũng như về pháp lý.Bất động sản liền kề được phân cách bởi một ranh giới. Ranh giới giữa các bất động sản ...
BẤT HỒI TỐ
Quy định của pháp luật về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật về thời gian. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ có hiệu lực điều chỉnh đối với những quan hệ xã hội phát sinh từ ...
BẤT KHẢ XÂM PHẠM
Không ai có thể xâm phạm đến, đụng đến.Quyền của một quốc gia, nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, không bị bất cứ một cơ quan, tổ chức, cá nhân khác xâm ...
BẦU CỬ
Phương thức lựa chọn người làm đại biểu, thay mặt thực hiện quyền lực nhà nước trong các xã hội dân chủ theo nguyên tắc tất cả quyền nhà nước thuộc về nhân dân.Do bầu cử là một công việc ...
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Việc cử tri lựa chọn người đại diện cho minh vào Hội đồng nhân dân - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là việc cử tri tham gia bỏ phiếu ...
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Việc cử tri lựa chọn người đại diện cho mình vào Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.Bầu cử đại biểu Quốc hội là việc cử tri tham gia bỏ phiếu theo các nguyên tắc phổ ...
BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
Là các cá nhân hay tổ chức có đủ tư cách chủ thể tham gia một cách bình đẳng, tự nguyện vào việc thỏa thuận một giao dịch nhất định. Trong đó, mỗi bên sẽ có các quyền và nghĩa ...
BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Bệnh phát sinh mang tính chất đặc trưng nghề nghiệp hoặc liên quan đến nghề nghiệp, do tác hại thường xuyên và kéo dài của điều kiện lao động xấu.Từ khi có lao động, con người đã chịu ảnh hưởng ...
BÍ MẬT KINH DOANH
Là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở hữu trí tuệ 2009)
BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy ...