Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 279 thuật ngữ

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN (SAU ĐÂY GỌI
Là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) Là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, ...
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN (SAU ĐÂY GỌI
Là sản phẩm, hàng hóa nhóm 1) Là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, ...
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT
Là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường.
SẢN XUẤT
Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chế tạo, chế bản, in, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, pha trộn, san chia, sang chiết, nạp, đóng ...
SẢN XUẤT
Là các phương thức để tạo ra hàng hóa bao gồm trồng trọt, khai thác, thu hoạch, chăn nuôi, gây giống, chiết xuất, thu lượm, thu nhặt, săn bắt, đánh bắt, đánh bẫy, săn bắn, chế tạo, chế biến, gia ...
SẢN XUẤT BAN ĐẦU
Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác.(Theo Khoản 15, Điều 2, Luật an toàn thực phẩm 2010)
SẢN XUẤT HÓA CHẤT
Là hoạt động tạo ra hóa chất thông qua các phản ứng hóa học, quá trình sinh hóa hoặc quá trình hóa lý, vật lý như trích ly, cô đặc, pha loãng, phối trộn...(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng ...
SẢN XUẤT HÓA CHẤT
Là việc tạo ra một hóa chất thông qua phản ứng hóa học.(Theo Khoản 6 Điều 4 Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử ...
SẢN XUẤT MUỐI
Là quá trình làm ra muối từ nước biển, nước mặn ngầm hoặc khai thác từ mỏ muối.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối)
SẢN XUẤT MUỐI QUY MÔ CÔNG NGHIỆP
Là quá trình sản xuất muối trên diện tích tập trung, quy mô lớn và được thiết kế tuân thủ theo quy trình công nghệ phân đoạn kết tinh, gồm: các khu bốc hơi nước biển, khu kết tinh thạch ...
SẢN XUẤT MUỐI THỦ CÔNG
Là quá trình sản xuất được thực hiện trên đồng muối, gồm: nhiều đơn vị sản xuất, mỗi đơn vị sản xuất có lưu trình từ bốc hơi nước biển đến kết tinh muối và có quy mô nhỏ theo ...
SẢN XUẤT PHÂN BÓN
Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động phối trộn, pha chế, nghiền, sàng, sơ chế, ủ, lên men, chiết xuất, tái chế, làm khô, làm ẩm, tạo hạt, đóng gói và hoạt động khác ...
SẢN XUẤT PHIM
Là quá trình tạo ra tác phẩm điện ảnh từ kịch bản văn học đến khi hoàn thành bộ phim.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP
là hoạt động sản xuất rượu bằng máy móc, thiết bị công nghiệp.(Theo Khoản 8, Điều 2, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019)
SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP
Là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu)
SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG
Là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu)
SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG
là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019)
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM
Là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.(Theo khoản 9 Điều 3 Luật khoa học ...
SẢN XUẤT THỰC PHẨM
Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản để tạo ra thực phẩm.(Theo Khoản 14, Điều 2, ...
SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bao gồm sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật, thuốc thành phẩm, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.(Theo khoản 21 Điều 3 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013)