Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong tổng số 9.960 thuật ngữ

BẢN ÁN
Văn bản ghi nhận phán quyết của tòa án sau khi xét xử một vụ án.Thuật ngữ “bản án” được sử dụng lần đầu tiên tại Sắc lệnh thiết lập các tòa án quân sự ngày 13.9.1945. Tuy nhiên, đến ngày 3.3.1969 Tòa án nhân dân tối cao ...
BẢN ÁN DÂN SỰ
Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án dân sự. Bản án dân sự phản ánh kết quả xét xử một vụ án dân sự cụ thể của một tòa án có thẩm quyền nhân danh ...
BẢN ÁN HÀNH CHÍNH
Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án hành chính.Theo quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, bản án hành chính phải có các nội dung sau ...
BẢN ÁN HÌNH SỰ
Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án hình sự.Theo quy định tại các điều 222, 223 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, bản án hình sự phải được thảo luận và ...
BẢN ÁN LAO ĐỘNG
Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án lao động.Bản án lao động phải phản ánh thời gian, địa điểm tiến hành phiên tòa; họ, tên, chức danh của những người tiến hành tố tụng; ...
BẢN CÁO BẠCH
Bản trình bày rõ ràng, công khai để mọi người biết về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành chứng khoán của tổ chức phát hành ...
BẢN CÁO TRẠNG
Văn bản pháp lý do Viện kiểm sát lập ra khẳng định việc truy tố bị can ra trước tòa án để xét xử.Trước khi Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 được ban hành, thủ tục làm và phê chuẩn cáo trạng ...
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
Bản đồ tỉ lệ lớn, lập theo ranh giới hành chính của từng xã, phường, thị trấn thể hiện từng thửa đất và số hiệu của thửa đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.Bản đồ địa chính có các đặc ...
BẢN GỐC
Là bản thảo cuối cùng được tác giả hay người có thẩm quyền duyệt.Bản gốc phải là bản hoàn chỉnh về nội dung và thể thức, là cơ sở để in ấn, phổ biến, phát hành hay chuyển thể sang ...
BẢN GỐC CỦA TÁC PHẨM
Bản thảo cuối cùng của một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được dùng để đưa in nhân bản, là cơ sở để thực hiện các bản sao hay để chuyển sang hình thái thể hiện khác.Tác phẩm ...
BẢN QUY TẮC TRỌNG TÀI CỦA ỦY BAN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIÊN HỢP QUỐC
Bản quy tắc về trọng tài quốc tế quy định các nguyên tắc cơ bản trong quá trình xét xử các tranh chấp trong hoạt động thương mại quốc tế.Bản quy tắc này được Ủy ban luật thương mại quốc tế của ...
BẢN SAO
Bản ghi chép, thể hiện một cách nguyên văn, đầy đủ, chính xác nội dung của bản chính hay bản gốc hay phần cần sao và được trình bày theo thể thức quy định.Bản sao phải được thực hiện từ bản ...
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Hình thức bán công khai một tài sản, một khối tài sản; theo đó có nhiều người muốn mua tham gia trả giá, người trả giá cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm là người mua được tài ...
BÁN LẺ
Hình thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của họ.Với việc bán lẻ, hàng hóa kết thúc quá trình lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng cá nhân; giá trị hàng hóa được thực hiện ...
BẢNG GIÁ ĐẤT
Bảng tập hợp các mức giá đất cho mỗi loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố hàng năm vào ngày 1.1 trên cơ sở quy định của Chính phủ về phương pháp xác ...
BẢNG LƯƠNG
Văn bản do Nhà nước ban hành và quy định các mức lương cụ thể cho các loại công việc, nghề nghiệp, chức vụ khác nhau, tương quan tỉ lệ tiền lương giữa các lao động trong cùng ngành nghề ...
BÀO CHỮA
Việc dùng lý lẽ, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo.Bào chữa là quyền hiến định của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự. Quyền này được ghi nhận ngay ...
BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ
Những cam kết của Nhà nước đối với các nhà đầu tư nhằm tạo sự an toàn về mặt pháp lý đối với tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư ...
BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN
Biện pháp do pháp luật quy định mà Tòa án có thể quyết định áp dụng để bảo đảm cho bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành.Trong tố tụng ...
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ
Biện pháp dân sự có tính chất tài sản do các bên tự nguyện cam kết, thỏa thuận hoặc pháp luật quy định khi xác lập giao dịch dân sự. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nhằm ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH