Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong tổng số 279 thuật ngữ

SÀN GIAO DỊCH NỢ
Là nơi tập trung, tiến hành thường xuyên các hoạt động giao dịch mua bán nợ, tư vấn, môi giới mua bán nợ.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ)
SÀN GIAO DỊCH TÍN CHỈ CÁC-BON
Là trung tâm xử lý các giao dịch về mua, bán tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và đấu giá, vay mượn, nộp trả, chuyển giao hạn ngạch phát thải khí nhà kính.(Theo khoản 12 Điều ...
SÂN GÔN
là công trình xây dựng gồm đường gôn và công trình phụ trợ được thiết kế theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp để phục vụ cho người chơi gôn.(Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 52/2020/NĐ-CP về ...
SẢN LƯỢNG
Là khối lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất, chế biến, tiêu dùng hoặc dự kiến sản xuất, chế biến, tiêu dùng trong năm nào đó của một cơ sở hóa chất đối với một hóa chất cụ thể. ...
SẢN NGHIỆP
Tài sản bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình thuộc quyền sở hữu hay quyền sử dụng hợp pháp của một cá nhân để sinh sống, kinh doanh, tạo nên cơ nghiệp của cá nhân đó.Tài sản ...
SẢN PHẨM
Là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007)
SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là phần cứng, phần mềm có chức năng bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 19 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
SẢN PHẨM BÁO CHÍ
Là ấn phẩm, phụ trương của báo in; nội dung hoàn chỉnh của báo điện tử; bản tin thông tấn; kênh phát thanh, kênh truyền hình; chuyên trang của báo điện tử.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật báo chí 2015)
SẢN PHẨM BỔ TRỢ CHO SẢN PHẨM LIÊN QUAN
là các hàng hóa, dịch vụ được sử dụng nhằm nâng cao tính năng, hiệu quả hoặc cần thiết cho việc sử dụng sản phẩm liên quan. Theo đó, khi giá của sản phẩm bổ trợ tăng hoặc giảm thì ...
SẢN PHẨM CÂY TRỒNG
là bộ phận thu hoạch của cây nông nghiệp, cây cảnh và nấm ăn.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Trồng trọt 2018)
SẢN PHẨM CHĂN NUÔI
bao gồm thịt, trứng, sữa, mật ong, sáp ong, kén tằm, tổ yến, xương, sừng, móng, nội tạng; lông, da chưa qua chế biến và các sản phẩm khác được khai thác từ vật nuôi. (Theo Khoản 33, Điều 2, Luật ...
SẢN PHẨM CHIM YẾN
Là tổ yến, trứng giống, con giống chim yến.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi)
SẢN PHẨM CHỐNG TẤN CÔNG, XÂM NHẬP
Là các thiết bị phần cứng, phần mềm có chức năng cơ bản ngăn chặn tấn công, xâm nhập vào hệ thống thông tin.(Theo Điểm c Khoản 1 Điều 3 Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO
Là sản phẩm do công nghệ cao tạo ra, có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Công nghệ cao 2008 )
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM
là sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm được một trong những yêu cầu sau đây:a) Thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao;b) Có tiềm năng xuất khẩu;c) Có tác động ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP AN NINH CHUYÊN DỤNG
là sản phẩm có tính năng đặc thù phục vụ công tác bí mật nghiệp vụ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP AN NINH LƯỠNG DỤNG
là sản phẩm phục vụ công tác của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng thực thi pháp luật khác và nhu cầu hợp pháp của xã hội(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 63/2020/NĐ-CP quy định về công ...
SẢN PHẨM CỦA ĐỘNG VẬT RỪNG
Là các loại sản phẩm có nguồn gốc từ động vật rừng như: thịt, trứng, sữa, tinh dịch, phôi động vật, huyết, dịch mật, nội tạng, da, lông, xương, sừng, ngà, chân, móng...; vật phẩm có thành phần từ các ...
SẢN PHẨM CUỐI CÙNG
Là sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ phê duyệt và được quy định trong hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa ...
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BỔ SUNG (VIẾT TẮT LÀ THỨC ĂN BỔ SUNG)
Là thức ăn dạng sệt hoặc đặc có đủ 04 nhóm thành phần: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất được chế biến sẵn để ăn bổ sung thêm cùng với sữa mẹ hoặc sản phẩm sữa ...