Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 100 thuật ngữ

Đơn vị hành chính cấp cơ sở ở vùng nông thôn cùng với các thị trấn hợp thành đơn vị hành chính huyện, bao gồm nhiều thôn.Chính quyền xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy ...
XÃ HỘI CÔNG DÂN
Hình thức liên kết các cá nhân nhìn từ góc độ “tư, cá thể”, tổng thể các mối quan hệ, lợi ích của cá nhân với cá nhân, tổng thể những cấu trúc xã hội, kinh tế, văn hóa, tôn ...
XẢ NƯỚC THẢI VÀO MÔI TRƯỜNG
Là việc cá nhân, tổ chức xả các loại nước thải vào môi trường đất, nước dưới đất, nước mặt bên trong và ngoài cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Trường hợp xả nước thải ...
XẢ NƯỚC THẢI VỚI QUY MÔ NHỎ VÀ KHÔNG CHỨA CHẤT ĐỘC HẠI, CHẤT PHÓNG XẠ
Là xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình; xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa chất độc hại, ...
XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ
Người góp vốn, góp sức tham gia hợp tác xã.Xã viên hợp tác xã là công dân Việt Nam phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tán thành điều lệ hợp ...
XÁC ĐỊNH CHA MẸ CHO CON
Định rõ một người là cha hoặc một người là mẹ cho con trên cơ sở các quy định của pháp luật.Thông thường, do có sự kiện sinh đẻ nên việc xác định mẹ cho con ít có vướng mắc ...
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU
Là việc đánh giá giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài liệu có giá trị lưu trữ, thời hạn bảo quản ...
XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký xác định lại dân tộc của cá nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.(Theo khoản 11 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014)
XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN XÉT XỬ
Là việc phân định thẩm quyền xét xử các vụ án giữa các toà án.Thẩm quyền xét xử của tòa án các cấp được xác định căn cứ vào những dấu hiệu nhất định và tính chất của từng vụ ...
XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ, XUẤT XỨ, TRỊ GIÁ HẢI QUAN
Là việc cơ quan hải quan xác định mã số, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa trước khi Làm thủ tục hải quan.(Theo khoản 26 Điều 4 Luật Hải quan 2014)
XÁC LẬP DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ CHỈ ĐỊNH
Là việc cơ quan có thẩm quyền của việt nam lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách, công bố danh sách; đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định; ...
XÁC LẬP DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Bao gồm việc lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách, công bố danh sách, đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; tiếp ...
XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU
Tạo lập nên quyền sở hữu của một chủ thể nhất định đối với tài sản.Việc xác lập quyền sở hữu phải dựa trên những căn cứ do pháp luật quy định.Theo quy định tại Mục 1, Chương XIV Bộ ...
XÁC MINH
Là những hoạt động kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ, hợp pháp và sự phù hợp của hồ sơ với thực tế lô hàng gỗ nhập khẩu, xuất khẩu.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về ...
XÁC MINH CHỨNG CỨ
Việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ do các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nhằm kiểm tra, xác định tính khách quan, xác thực tính liên quan và tính hợp pháp của chứng cứ.Việc xác định ...
XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP
Là việc kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai và xem xét, đánh giá, kết luận của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo trình tự, thủ tục quy định tại luật phòng, chống tham nhũng và ...
XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HẠN MỨC NHẬN ỦY THÁC
Là việc ngân hàng nhà nước Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc tổ chức nhận ủy thác đã thực hiện đăng ký hạn mức nhận ủy thác.(Theo Khoản 13 Điều 3 Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về ...
XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HẠN MỨC TỰ DOANH
Là việc ngân hàng nhà nước Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc tổ chức tự doanh đã thực hiện đăng ký hạn mức tự doanh.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư ...
XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với ...
XÂM HẠI TRẺ EM
là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH