Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.765 thuật ngữ

TÁC ĐỘNG HẠN CHẾ CẠNH TRANH
Là tác động loại trừ, Làm giảm, sai lệch hoặc cản trở cạnh tranh trên thị trường.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Cạnh tranh 2018)
TÁC ĐỘNG VÀO THỜI TIẾT
Là tác động của con người lên các quá trình vật lý và hoá học của khí quyển thông qua các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm ngăn ngừa hay giảm nhẹ thiên tai hoặc tạo ra một ...
TÁC GIẢ
Người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.Những người sau đây cũng được công nhận là tác giả: 1) Người dịch tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ...
TÁC GIẢ CÔNG TRÌNH
Là người trực tiếp sáng tạo ra công trình; trong trường hợp có hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo ra công trình thì họ là đồng tác giả, tác giả, đồng tác giả công trình sau đây ...
TÁC GIẢ NHIẾP ẢNH
Là người sáng tạo ra tác phẩm nhiếp ảnh.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh)
TÁC GIẢ SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ BỐ TRÍ
là người trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp; trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp thì họ là đồng tác giả.(Theo ...
TÁC GIẢ TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG
Là người trực tiếp sáng tác ra mẫu phác thảo được duyệt để xây dựng thông qua dự thi hoặc được chỉ định.(Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật)
TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
là ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.(Theo Khoản ...
TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Là ảnh hưởng có hại của việc sản xuất, sử dụng thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người, môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật phòng chống tác hại ...
TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Là vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm có khả năng gây bệnh truyền nhiễm.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
TÁC NHÂN GÂY Ô NHIỄM
Là yếu tố không mong muốn, không được chủ động cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an toàn thực phẩm.(Theo Khoản 18, Điều 2, Luật an toàn thực phẩm 2010)
TÁC PHẨM
Là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở hữu trí tuệ 2009)
TÁC PHẨM
Là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.(Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ 2009)
TÁC PHẨM
Là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở hữu trí tuệ 2009)
TÁC PHẨM BÁO CHÍ
Là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, gồm tin, bài được thể hiện bằng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh.(Theo Khoản 7, Điều 3, ...
TÁC PHẨM CỦA HÀN PHI TỬ
Bộ sách mang tính tổng kết, bổ sung, nâng cao các quan điểm, chủ trương, chính sách... và cả chất liệu thực tế lịch sử phản ánh về sự cần thiết phải biết dựa vào pháp luật để cải biến ...
TÁC PHẨM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CÔNG BỐ LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Là tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ nước nào trước khi công bố tại Việt Nam.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ ...
TÁC PHẨM DI CẢO
Là tác phẩm được công bố lần đầu sau khi tác giả chết.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền ...
TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH
Là sản phẩm nghệ thuật được biểu hiện bằng hình ảnh động kết hợp với âm thanh và các phương tiện khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh.(Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
TÁC PHẨM KHUYẾT DANH
Là tác phẩm không hoặc chưa có tên tác giả (tên khai sinh hoặc bút danh) trên tác phẩm khi công bố.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở ...