Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 279 thuật ngữ

SA THẢI
Hình thức kỷ luật lao động dẫn đến quan hệ lao động của người lao động bị chấm dứt, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.Người sử dụng lao động có quyền áp dụng ...
SẮC LỆNH
Văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản pháp luật cá biệt của người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc bộ máy hành pháp.Sắc lệnh xuất hiện trong Nhà nước La Mã cổ đại. Đầu tiên, sắc lệnh ...
SẮC LỆNH SỐ 13 NGÀY 24.01.1946 VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC TÒA ÁN VÀ NGẠCH THẨM PHÁN
Sắc lệnh quy định về cách tổ chức các Tòa án và các ngạch thẩm phán do Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành ngày 24.01.1946.Đây là sắc lệnh đầu tiên của chính ...
SẮC LỆNH SỐ 185 NGÀY 26.5.1948 VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN SƠ CẤP VÀ ĐỆ NHỊ CẤP
Sắc lệnh quy định các vấn đề về thẩm quyền của Tòa án sơ cấp, các trường hợp Tòa án sơ cấp mất liên lạc với Tòa đệ nhị cấp và thẩm quyền của Tòa án đệ nhị cấp được ...
SẮC LỆNH SỐ 33C NGÀY 13.09.1945 VỀ VIỆC THIẾT LẬP CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ
Sắc lệnh quy định việc thiết lập các Tòa án quân sự nhằm trừng trị các hành vi xâm hại tới nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, bảo vệ chính quyền cách mạng mới được ...
SẮC LỆNH SỐ 51 NGÀY 17.4.1946 VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THẨM QUYỀN CÁC TÒA ÁN VÀ sự PHÂN CÔNG GIỮA CÁC NHÂN VIÊN TRONG TÒA ÁN
Sắc lệnh xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đối với mọi công dân và người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam và quy ...
SẮC LỆNH SỐ 57 NGÀY 3.05.1946 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC CÁC BỘ
Sắc lệnh quy định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, hành chính, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các chế độ lương, phụ cấp, công tác phí và những vấn đề khác có liên quan trong các bộ, ...
SẮC LỆNH SỐ 85 NGÀY 22.5.1950 VỀ CẢI CÁCH BỘ MÁY TƯ PHÁP VÀ LUẬT TỐ TỤNG
Sắc lệnh quy định các biện pháp cải cách bộ máy tư pháp và luật tố tụng đáp ứng những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới được Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ký ...
SẮC LUẬT
Văn bản của Ban Thường vụ - cơ quan của Nghị viện nhân dân theo Hiến pháp năm 1946. Dự án Sắc luật do Chính phủ đề nghị để Ban Thường vụ biểu quyết thông qua trong những trường hợp ...
SẮC THUẾ
Loại thuế - khoản tiền hoặc hiện vật bắt buộc phải nộp cho Nhà nước khi tiến hành sản xuất, kinh doanh hay một khoản thu của Nhà nước mang tính nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi công dân, ...
SÂN BAY
là khu vực xác định được xây dựng để bảo đảm cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và di chuyển. Sân bay chỉ phục vụ mục đích khai thác hàng không chung hoặc mục đích vận chuyển hành khách, ...
SÂN BAY
Là khu vực xác định được xây dựng để đảm bảo cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và di chuyển, bao gồm:- sân bay đang sử dụng;- sân bay dự kiến xây dựng trong quy hoạch, được xác định ...
SÂN BAY CHUYÊN DÙNG
Là sân bay chỉ phục vụ mục đích khai thác hàng không chung hoặc mục đích vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi mà không phải vận chuyển công cộng.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 32/2016/NĐ-CP ...
SÂN BAY CHUYÊN DÙNG
Là khu vực được xác định trên mặt đất, dải mặt nước, công trình nhân tạo sử dụng cho tàu bay, thủy phi cơ, trực thăng hoạt động để phục vụ mục đích khai thác hàng không chung hoặc mục ...
SÂN BAY DỰ BỊ
Là sân bay mà một tàu bay có thể đến, hạ cánh khi không thể hoặc không nên đến, hạ cánh tại sân bay dự định hạ cánh, bao gồm:a) Sân bay dự bị cất cánh là sân bay mà ...
SÂN BAY DÙNG CHUNG
Là sân bay phục vụ cho mục đích quân sự và dân dụng(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ ...
SÂN BAY QUÂN SỰ
Là sân bay phục vụ cho mục đích quân sự(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại ...
SAN CHIẾT, ĐÓNG GÓI HÓA CHẤT
Là việc sử dụng thiết bị, dụng cụ để san, chiết hóa chất từ dạng xá, dạng rời vào bao bì hoặc từ bao bì này sang bao bì khác mà không làm thay đổi bản chất, thành phần, hàm ...
SÂN ĐỖ TÀU BAY
Là khu vực được xác định trong sân bay, trên mặt đất, mặt nước, trên các công trình nhân tạo dành cho tàu bay đỗ để phục vụ hành khách lên, xuống; xếp, dỡ hành lý, hàng hóa; tiếp nhiên ...
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
Là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)