Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 40 thuật ngữ

RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ
Là hoạt động dò tìm, thu gom, tiêu hủy hoặc vô hiệu hóa bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các khu vực được xác định là bị ô nhiễm bom mìn vật nổ nhằm giải ...
RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ để rà soát, tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát hiện, xử lý ...
RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ để rà soát, tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát hiện, xử lý ...
RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
bao gồm rà soát, đánh giá về thủ tục hành chính theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và đánh giá các giải pháp bảo đảm phương thức thực hiện thủ tục hành chính điện tử.(Theo khoản ...
RANH GIỚI ĐẤT ĐAI
Ranh giới phân định quyền chiếm hữu và sử dụng đất của người sử dụng đất với người sử dụng đất liền kề đối với một mảnh đất nhất định.Ranh giới sử dụng đất đai được xác định bằng mốc ...
RANH GIỚI NGOÀI CỦA HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN
Là đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm; ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển nằm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo, là đường nối các Điểm có Khoảng cách được xác ...
RANH GIỚI NGOÀI CỦA LÃNH HẢI
là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.(Theo Điều 11 Luật Biển 2012)
RÀO CẢN GIA NHẬP, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG
là những yếu tố gây cản trở sự gia nhập, mở rộng thị trường của doanh nghiệp.(Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh)
RÀO CẢN PHÁP LÝ TẠO RA BỞI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC
bao gồm các quy định về thuế nhập khẩu và hạn ngạnh nhập khẩu; quy chuẩn kỹ thuật; các điều kiện, thủ tục để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; quy định về sử dụng hàng hóa, dịch ...
RÀO CẢN TÀI CHÍNH
bao gồm chi phí đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, khả năng tiếp cận nguồn vốn, tín dụng và các nguồn tài chính khác của doanh nghiệp.(Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn ...
RỬA TIỀN
gồm các hành vi sau đây:a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội ...
RỬA TIỀN
Là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm: a) Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự; b) Trợ giúp cho tổ ...
RỦI RO
Điều không may, bất ngờ xảy đến, là sự kiện không may, trở ngại bất ngờ xảy ra gây nên thiệt hại như bị tai nạn, thiên tai, dịch bệnh... có ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.Rủi ro ...
RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là những nhân tố chủ quan hoặc khách quan có khả năng ảnh hưởng tới trạng thái an toàn thông tin mạng.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
RỦI RO DANH MỤC NỢ CÔNG
Là các rủi ro có thể xảy ra đối với danh mục nợ công khi có những biến động về thị trường, tín dụng, thanh khoản, tỷ giá hối đoái, lãi suất và rủi ro trong quá trình huy động, ...
RỦI RO ĐỐI VỚI DANH MỤC NỢ CÔNG
Là khả năng xảy ra tổn thất hoặc Làm gia tăng nợ công.(Theo Khoản 22, Điều 3, Luật Quản lý nợ công 2017)
RỦI RO ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÔNG
Là sự đe dọa và tổn thất về tài sản công do tác động của thiên tai, hỏa hoạn và các nguyên nhân bất khả kháng khác.(Theo Khoản 1 Điều 132 Nghị định 151/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý, ...
RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM
Sự kiện bất lợi, bất ngờ hậu quả là gây nguy hại cho đối tượng bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc do pháp luật quy định, theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả tiền ...
RỦI RO HÀNG HẢI
Là những rủi ro xảy ra liên quan đến hành trình đường biển, bao gồm các rủi ro của biển, cháy, nổ, chiến tranh, cướp biển, trộm cắp, kê biên, quản thúc, giam giữ, ném hàng xuống biển, trưng thu, ...
RỦI RO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Là khả năng xảy ra ô nhiễm và thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội do ô nhiễm môi trường biển và hải đảo gây ra.(Theo khoản 11 ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH