Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 347 thuật ngữ

QUÁ CẢNH
Là việc người nước ngoài đi qua hoặc lưu lại khu vực quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam để đi nước thứ ba.(Theo khoản 5 Điều 3 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người ...
QUÁ CẢNH HÀNG HÓA
là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải ...
QUẬN
Đơn vị hành chính ở nội thành thành phố trực thuộc trung ương, giữa cấp thành phố và cấp phường.Quận là cấp hành chính tương đương với cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tuy nhiên, nội dung quản ...
QUẢN CHẾ
là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời ...
QUÂN CHỦ
Hình thức chính thể của một nhà nước mà người đứng đầu là vua (hoàng đế, quốc vương) và thiết lập theo nguyên tắc truyền ngôi.Chính thể quân chủ có hai dạng phổ biến là chính thể quân chủ chuyên ...
QUẦN ĐẢO
là một tập hợp các đảo, bao gồm cả bộ phận của các đảo, vùng nước tiếp liền và các thành phần tự nhiên khác có liên quan chặt chẽ với nhau.(Theo Khoản 1 Điều 19 Luật Biển 2012)
QUÂN ĐỘI
Lực lượng vũ trang tập trung có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả ...
QUẢN HẠT
Sự cai quản, quản lý xã hội ở một hạt (một đơn vị hành chính tương đương cấp phủ gồm nhiều huyện dưới thời phong kiến). Nội dung chính của quản hạt chỉ là giữ gìn an ninh, bảo đảm ...
QUAN HỆ CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện về công cụ chuyển nhượng.(Theo Khoản 19, Điều 4, Luật Các ...
QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;b) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp ...
QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CƠ QUAN ĐIỀU TRA CÙNG CẤP
Là quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng đơn vị.(Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 126/2020/TT-BCA)
QUAN HỆ GIỮA THỦ TRƯỞNG VÀ PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA
Là quan hệ phân công theo pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình. Khi có ý kiến khác nhau giữa Thủ trưởng và Phó ...
QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia Là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia Là ...
QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.(Theo Khoản 6, Điều 3, Bộ luật Lao động 2012)
QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm ...
QUAN HỆ NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ
Là hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác của một ngân hàng tại một quốc gia, vùng lãnh thổ cho một ngân hàng đối tác tại một quốc gia, vùng lãnh thổ ...
QUÂN HIỆU CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Là biểu tượng của Quân đội nhân dân Việt Nam.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam )
QUÂN LUẬT
Quy chế pháp luật đặc biệt.Khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng tới mức chính quyền ở đó không còn kiểm soát được tình ...
QUẢN LÝ
Tác động của chủ thể lên đối tượng theo mục tiêu nhất định.Trong đời sống xã hội, quản lý xuất hiện khi có hoạt động chung của con người. Quản lý điều khiển, chỉ đạo hoạt động chung của con ...
QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
Là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia xây dựng công trình theo quy định của nghị định này và pháp luật khác có liên quan nhằm đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công ...