Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 321 thuật ngữ

PATENT - VĂN BẰNG BẢO HỘ
Văn bằng, chứng chỉ của Nhà nước xác nhận quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể được cấp văn bằng bảo hộ về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi ...
PHÁ ÁN
Hoạt động tổ chức áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ cần thiết do Bộ luật tố tụng hình sự quy định để phát hiện tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội cũng như hậu quả nguy ...
PHA CHẾ KHÍ
Là quá trình phối trộn sản phẩm, bán thành phẩm khí có bổ sung phụ gia và các chế phẩm khác thành các sản phẩm khí.(Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí)
PHA CHẾ XĂNG DẦU
Là quá trình trộn sản phẩm, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác để chuyển hóa thành sản phẩm xăng dầu.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu)
PHÁ DỠ TÀU BIỂN
Là hoạt động tháo dỡ toàn bộ cấu trúc tàu biển tại cơ sở phá dỡ tàu biển.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 82/2019/NĐ-CP)
PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, GÂY CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC
là hành vi tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến hành, tham gia chiến tranh xâm lược nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia hoặc một ...
PHÁ RỐI AN NINH
là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức.(Tham khảo khoản 1 ...
PHÁ SẢN
Tình trạng một chủ thể (cá nhân, pháp nhân) mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Theo cách nói thông thường phá sản là tình trạng của một người bị vỡ nợ không còn bất cứ tài ...
PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
Tình trạng một doanh nghiệp do làm ăn thua lỗ dẫn đến việc hoàn toàn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn và bị Tòa án, theo thủ tục luật định, ra quyết định bắt buộc doanh nghiệp thanh ...
PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC CỦA QUỐC GIA TẠI TỔ CHỨC QUỐC TẾ
Cơ quan đại diện ngoại giao của quốc gia thành viên tại tổ chức quốc tế để thực hiện các quan hệ giữa quốc gia này với tổ chức quốc tế đó.Trừ trường hợp có thỏa  thuận riêng giữa quốc ...
PHẨM GIÁ
Giá trị tinh thần cao quý riêng của một con người.Phẩm giá thể hiện qua thái độ và hành vi ứng xử của cá nhân trong các mối quan hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, mang giá ...
PHẨM HÀM
Thứ bậc và hàm của các quan lại phong kiến, đây là danh hiệu của triều đình phong kiến.Phẩm hàm được thưởng cho quan lại, quân nhân, tổng lý và cho thường dân có những đóng góp cho Nhà nước, ...
PHẠM NHÂN
là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Thi hành án hình sự 2019)
PHẠM NHIỀU TỘI
(Chủ thể) có nhiều hành vi phạm tội độc lập hoặc chỉ có một hành vi phạm tội và hành vi đã thực hiện đó thỏa mãn nhiều cấu thành tội phạm khác nhau (phạm nhiều tội khác nhau).Phạm nhiều ...
PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT
(Chủ thể) đã cố ý thực hiện tội phạm nhưng vì nguyên nhân khách quan hành vi đã thực hiện chưa thỏa mãn hết các dấu hiệu khách quan của cấu thành tội phạm.Phạm tội chưa đạt là một trong ...
PHẠM TỘI NHIỀU LẦN
Thực hiện một tội phạm mà trước đó chủ thể đã phạm tội đó ít nhất là một lần và chưa bị xét xử.Đây là trường hợp một người đã phạm ít nhất hai lần về cùng một tội phạm ...
PHẠM TỘI TRONG THỜI GIAN ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
Phạm tội trong thời gian người phạm tội đang phải chấp hành hình phạt về tội đã phạm trước đó.Trong trường hợp này, tội mới phạm và tội đã bị kết án có thể là hai tội khác nhau hoặc ...
PHẠM VI AN TOÀN CẦU CHUNG
là phạm vi giữa hai cần chắn, giàn chắn (bao gồm cả cần chắn, giàn chắn) hoặc phạm vi từ mép trong của mố (giáp đầu dầm) hai đầu cầu trở ra mỗi bên 10 m ở nơi không có ...
PHẠM VI AN TOÀN ĐƯỜNG NGANG
là đoạn đường bộ đi qua đường sắt nằm giữa hai cần chắn, giàn chắn (bao gồm cả cần chắn, giàn chắn) hoặc nằm giữa hai ray chính ngoài cùng và hai bên đường sắt cách má ray ngoài cùng ...
PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Là giới hạn được xác định bởi khoảng không, vùng đất, vùng nước xung quanh liền kề với công trình đường sắt để quản lý, bảo vệ, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đến ổn định công trình đường ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH