Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 883 thuật ngữ

NÀI NGỰA
Là người điều khiển ngựa đua đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.(Theo khoản 10 Điều 2 Nghị định 06/2017/NĐ-CP về ...
NĂM ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
Là năm tổ chức đăng ký niêm yết nộp hồ sơ đăng ký niêm yết đầy đủ và hợp lệ.(Theo Khoản 34 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
NĂM HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH CÔNG TY, NĂM CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP
Là năm hoàn thành việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách công ty hoặc hoàn tất hoạt động cơ cấu lại doanh nghiệp.(Theo Khoản 17 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
NĂM KHÁC
Là năm có các chữ số cuối cùng còn lại.(Theo điểm b khoản 15 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại)
NĂM NGÂN SÁCH
Khoảng thời gian khép kín một chu kỳ ngân sách do pháp luật quy định để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của một quốc gia.Năm ngân sách nhà nước còn gọi là tài khóa quốc gia. Trong ...
NĂM TÀI CHÍNH
Năm tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.(Theo Điều 137 Luật Ngân hàng nhà nước Việt ...
NĂM TÍNH THUẾ
được xác định theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12; trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch thì năm tính thuế áp dụng theo năm tài chính. (Theo Khoản 11, Điều 3, ...
NĂM TRÒN
Là năm có chữ số cuối cùng là “0”.(Theo điểm a khoản 15 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại)
NĂM TRÒN, NĂM LẺ 5, NĂM KHÁC
Là số năm kỷ niệm (lần thứ) của các sự kiện.- “năm tròn” là năm có chữ số cuối cùng là “0”;- “năm lẻ 5” là năm có chữ số cuối cùng là “5”;- “năm khác” là năm có các ...
NẠN NHÂN
Là người bị xâm hại bởi hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 của Luật này.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật phòng chống mua bán người 2011)
NẠN NHÂN
Là người bị xâm hại bởi hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 của Luật này.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật phòng chống mua bán người 2011)
NẠN NHÂN BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Là người bị chết, bị khuyết tật hoặc dị tật do bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.(Theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả ...
NẠN NHÂN CHIẾN TRANH
Người phải gánh chịu những hậu quả của chiến tranh.Nạn nhân chiến tranh có thể là thường dân, nhân viên y tế, tù binh, hàng binh, thương binh, bệnh binh...Các công ước Giơnevơ về bảo hộ nạn nhân chiến tranh ...
NÂNG CẤP PHẦN MỀM
Là việc sửa đổi, làm tăng hiệu năng, khả năng an toàn, bảo mật của phần mềm đã có nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý các yêu cầu của người sử dụng và hạn chế tối đa các ...
NĂNG LỰC CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT
Cách gọi chung năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật của chủ thể quan hệ pháp luật.Năng lực chủ thể pháp luật bao gồm hai yếu tố: năng lực pháp luật và năng lực hành vi ...
NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
Khả năng của chủ thể do pháp luật quy định, bằng hành vi và theo ý chí của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.Năng lực hành vi dân sự của chủ thể bao gồm khả năng ...
NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN
là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.(Theo Điều 19 Bộ luật dân sự 2015)
NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Khả năng của người nước ngoài do pháp luật quy định, bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự.Ngoại trừ hệ thống pháp luật Ănglô - xăcxông (Common Law) áp dụng luật nơi ...
NĂNG LỰC HÀNH VI PHÁP LUẬT
Khả năng của các cá nhân hay tổ chức do pháp luật quy định, bằng các hành vi của chính mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý và tự chịu trách nhiệm về những hành vi ấy.Năng lực ...
NĂNG LỰC HÀNH VI TỐ TỤNG DÂN SỰ
Là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự.(Theo Khoản 2 Điều 69 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)