Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 184 thuật ngữ

MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA
Mã bưu chính quốc gia gồm tập hợp các ký tự nhằm xác định một hoặc một nhóm địa chỉ bưu chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính quy định.(Theo Khoản 1 Điều 18 Luật ...
MÃ HÓA
Là quá trình dùng kỹ thuật mật mã để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Cơ yếu 2011)
MÃ MÁY
Là sản phẩm sau biên dịch của một phần mềm, có khả năng điều khiển thiết bị số.(Theo Khoản 14, Điều 4, Luật Công nghệ thông tin 2006)
MÃ NGUỒN
Là sản phẩm trước biên dịch của một phần mềm, chưa có khả năng điều khiển thiết bị số.(Theo Khoản 13, Điều 4, Luật Công nghệ thông tin 2006)
MÃ SỐ AEP (AUTHORITY ENTRY POINT CODE)
Là mã số được cấp theo quy định của công ước Cape Town để phục vụ cho việc đăng ký hoặc xóa đăng ký các quyền lợi quốc tế đối với tàu bay.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 68/2015/NĐ-CP ...
MÃ SỐ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần ...
MÃ SỐ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần ...
MÃ SỐ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
 Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Mỗi tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần ...
MÃ SỐ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Mỗi tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần ...
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP
Là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có ...
MÃ SỐ THUẾ
là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Quản lý thuế 2019)
MÃ XÁC THỰC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI
Là mật khẩu dùng một lần cho từng lần giao dịch được sử dụng đối với cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội chưa có chứng thư số. Mật khẩu này được ...
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
Là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc ...
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
Là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc ...
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
Là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc ...
MẠI DÂM
Hành vi vì tiền hay lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi giao cấu với người mua dâm, hoặc trả tiền hay lợi ích vật chất cho người bán dâm để được giao cấu.Mại dâm theo nghĩa nguyên ...
MAI TÁNG
Là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết ở một địa điểm dưới mặt đất.(Theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và ...
MẠN ĐƯỢC GIÓ CỦA THUYỀN
Là mạn có hướng gió thổi vào cánh buồm chính.(Theo Khoản 17, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
MÀN HÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO
Là phương tiện quảng cáo sử dụng công nghệ điện tử để truyền tải các sản phẩm quảng cáo, bao gồm màn hình LED, LCD và các hình thức tương tự.
MẠNG
Là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua mạng viễn thông và mạng máy tính.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)