Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 315 thuật ngữ

LÃI
Phần giá trị lớn hơn, thu được do tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ so với giá thành và chi phí tiêu thụ sản phẩm.Lãi là bộ phận giá trị có được do thực hiện việc tiêu thụ ...
LAI DẮT TÀU BIỂN
Là việc lai, kéo, đẩy hoặc túc trực bên cạnh tàu biển, các phương tiện nổi khác trên biển và trong vùng nước cảng biển bằng tàu lai.(Theo khoản 1 Điều 256 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
LÃI RÒNG
Phần còn lại của tổng số lãi sau khi đã trừ thuế và khấu hao.Trong thực tiễn kinh doanh và khoa học kinh tế, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, trong khoa học pháp lý thuật ...
LÃI SUẤT
Tỷ lệ phần trăm (%) tính trên vốn đầu tư để xác định lãi của người đầu tư.Về bản chất, lãi suất là giá cả của vốn đầu tư. Lãi suất là cơ sở để tính mức lãi trên vốn ...
LÃI SUẤT CHO VAY
Lãi suất tính trên số vốn mà bên vay phải trả kèm theo gốc tiền vay.Trong kinh doanh ngân hàng, lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng vay thỏa thuận phù hợp với quy định ...
LÃI SUẤT CHO VAY GIÁN TIẾP
Là lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay, bằng lãi suất cho vay trực tiếp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 39/2019/NĐ-CP.(Theo Khoản 1 Điều 25 Nghị định 39/2019/NĐ-CP)
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Tỉ lệ giữa mức lãi với tiền vốn gửi vào hoặc cho vay trong một thời kỳ hay tỉ lệ giữa chi phí phải trả trên một lượng tiền nhất định để được sử dụng lượng tiền ấy trong khoảng ...
LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU
Lãi suất tính trên số tiền ghi trên thương phiếu hoặc giấy tờ có giá trước khi đến hạn thanh toán.Lãi suất tái chiết khấu là giá cả của dịch vụ mua, bán thương phiếu, giấy tờ có giá. Mức ...
LÃI SUẤT VAY (%)
là lãi suất tính gộp của lãi suất danh nghĩa và toàn bộ các phí vay, chi phí vay khác theo thỏa thuận vay nước ngoài, bao gồm khoản ODA không hoàn lại kết cấu để tăng tính ưu đãi ...
LÀM BIẾN DẠNG MẶT BẰNG ĐẤT TRỒNG LÚA
Là các hoạt động làm thay đổi mặt bằng của ruộng lúa, làm ruộng lúa không đồng đều về kết cấu, thành phần dinh dưỡng và hệ vi sinh vật dẫn đến không trồng được lúa.(Theo Khoản 7 Điều 3 ...
LÀM CHẬM LŨ
Là việc tạm chứa một phần nước lũ của sông vào khu vực đã định.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
(Hành vi) lạm dụng việc được giao tài sản trên cơ sở hợp đồng để chiếm đoạt toàn bộ hay một phần tài sản đó.Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, ...
LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG, LẠM DỤNG VỊ TRÍ ĐỘC QUYỀN
Là hành vi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Cạnh tranh 2018)
LÀM GIẢ GIẤY TỜ, XÁC NHẬN TRÊN GIẤY TỜ GIẢ MẠO
Là việc tạo dựng hoặc xác nhận các tài liệu, thông tin không có thực hoặc không chính xác để đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành thêm ...
LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH NGUY HIỂM CHO ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT
bao gồm các hành vi sau đây:a) Đưa vào, mang ra hoặc cho phép đưa vào, mang ra khỏi vùng có dịch động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc ...
LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO NGƯỜI
bao gồm các hành vi sau đây:a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh ...
LÀM MẤT TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG CỦA VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Là việc tổ chức, doanh nghiệp có chuyên môn kỹ thuật về vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện các biện pháp làm mất khả năng sử dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ theo tiêu chuẩn, quy ...
LÂM NGHIỆP
Là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC
là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác(Tham khảo khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự 2015)
LẠM QUYỀN
Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân, đã cố ý vượt quá giới hạn quyền lực cho phép, vượt quá quyền hạn mà pháp luật giao cho khi thi hành ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH