Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 436 thuật ngữ

GÁ BẠC
(Hành vi) cho sử dụng địa điểm làm nơi thực hiện việc đánh bạc để trục lợi.Gá bạc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, tạo điều kiện cho hành vi đánh bạc ...
GA ĐƯỜNG SẮT
là nơi để phương tiện giao thông đường sắt dừng, tránh, vượt, đón, trả khách, xếp, dỡ hàng hoá, thực hiện tác nghiệp kỹ thuật và các dịch vụ khác.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật đường sắt 2017)
GÁC TIÊU BINH DANH DỰ
Là việc bố trí hai hay một số tiêu binh danh dự; “Đội hình tiêu binh danh dự” là việc sắp xếp tiêu binh danh dự thành hai hàng tiêu binh danh dự.(Theo khoản 16 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP ...
GÁN NỢ
Chuyển nghĩa vụ trả nợ của mình đối với người thứ ba sang người có nợ mình hay chuyển giao quyền đòi nợ của mình đối với người thứ ba sang cho người mà mình đang nợ.Gán nợ cũng có ...
GẠO THƠM
Là loại gạo thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA, được ban hành tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này. Danh mục gạo thơm xuất ...
GẠO THƠM
Là loại gạo thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA. Danh mục gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là EU) ...
GÂY Ô NHIỄM ĐẤT TRỒNG LÚA
Là các hoạt động đưa vào trong đất các chất độc hại, vi sinh vật và ký sinh trùng có hại làm thay đổi kết cấu, thành phần các chất của đất, làm ảnh hưởng không có lợi đến sản ...
GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
bao gồm các hành vi sau đây:a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ Tham khảo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm ...
GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
(Hành vi) vi phạm quy tắc xử sự được đặt ra cho mỗi công dân ở nơi công cộng, xâm phạm tình trạng ổn định của sinh hoạt chung xã hội.Hành vi gây rối trật tự công cộng là các hành vi ...
GÂY RỐI TRẬT TỰ PHIÊN TÒA
là hành vi thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm thành viên Hội đồng xét xử, những người khác có mặt tại phiên tòa hoặc có hành vi đập phá tài sản.(Tham khảo khoản 1 Điều 3891 ...
GÂY THIỆT HẠI TRONG KHI BẮT GIỮ NGƯỜI PHẠM TỘI
là hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ thì không ...
GÂY THOÁI HÓA ĐẤT TRỒNG LÚA
Là hoạt động làm cho đất lúa bị xói mòn, rửa trôi hoặc bị chua hóa, mặn hóa, phèn hóa, khô hạn,... làm đất giảm độ phì và mất cân bằng dinh dưỡng của đất trồng lúa, dẫn đến giảm ...
GDB (GEODATABASE)
Là một định dạng lưu trữ dữ liệu của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.(Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2020/TT- BTNMT)
GEN
Là một đơn vị di truyền, một đoạn của vật chất di truyền quy định các đặc tính cụ thể của sinh vật.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI
Là việc cấy ghép mô, bộ phận tương ứng của cơ thể người hiến vào cơ thể của người được ghép.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006)
GHI NHÃN HÀNG HÓA
Là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh, thông tin, ...
GHS
Là tên viết tắt của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất)
GIÁ BÁN BUÔN THUỐC
Là giá bán giữa các cơ sở kinh doanh dược với nhau hoặc giá bán của cơ sở kinh doanh dược cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược )
GIÁ BÁN BUÔN THUỐC DỰ KIẾN
Là giá do cơ sở nhập khẩu thuốc, cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở đặt gia công thuốc (trong trường hợp thuốc sản xuất gia công) kê khai với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.(Theo ...
GIÁ BÁN LẺ THUỐC
Là giá bán trực tiếp cho người mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc.(Theo Khoản 8 Điều 2 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược )