Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 3 trong tổng số 3 thuật ngữ

EO BIỂN QUỐC TẾ
Con đường hàng hải tự nhiên nối các vùng biển, đại dương và được sử dụng vào mục đích giao thông hàng hải quốc tế.Trong thực tiễn, có những eo biển có ý nghĩa rất quan trọng trong hàng hải ...
ÉP BUỘC KẾT HÔN
Dùng quyền lực bắt người khác phải kết hôn trái với ý muốn của họ.Hành vi ép buộc kết hôn có cùng tính chất với hành vi cưỡng ép kết hôn. Chỉ coi là có hành vi épbuộc kết hôn ...
ÉP GIÁ
Buộc bên mua hoặc bên bán chấp nhận cái giá cao hơn hay thấp hơn giá thị trường của loại hàng hóa đem bán.Ép giá là hiện tượng không bình thường trong mua bán, lợi dụng các yếu tố tâm lý trong tiêu dùng, ...