Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 395 thuật ngữ

DẢI BAY
Là thành phần chính của khu bay, gồm đường cất, hạ cánh vật liệu hoặc đường cất, hạ cánh đất hoặc là khu vực mặt nước trên biển, sông, hồ được xác định tọa độ và ranh giới cho tàu ...
DẢI BAY TRÊN MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC
Là khu vực có dạng hình chữ nhật với kích thước được quy định tại phụ lục i và phụ lục ii được ban hành kèm theo Nghị định 32/2016/NĐ-CP.(Theo Khoản 18 Điều 3 Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định về ...
DẢI PHÂN CÁCH
Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ. Dải phân cách gồm loại cố định và loại ...
DÂM Ô
Hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác nhằm kích thích hoặc thỏa mãn tình dục, trừ hành vi giao cấu với chính người bị xúc phạm.Trong lịch sử lập pháp, Luật hình sự Việt Nam có những đánh giá khác nhau ...
DẪN CHIẾU PHÁP LUẬT
Dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba, một hình thức áp dụng pháp luật nước ngoài theo quy định của pháp luật; trong trường hợp áp dụng pháp luật nước ngoài mà pháp luật nước đó dẫn chiếu đến ...
DÂN CHỦ
Chế độ dân chủ hoặc quyền dân chủ (nói tắt).Chế độ dân chủ là chế độ chính trị, trong đó, toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân thực hiện trực tiếp hoặc thông qua ...
DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN
Phương thức tôn trọng và thực hiện dân chủ trong các tổ chức, cộng đồng, hay xã hội, chủ yếu trong tổ chức của các cơ quan đại biểu, cơ quan quyền lực nhà nước, theo đó, quyền dân chủ ...
DÂN CHỦ TRỰC TIẾP
Phương thức tôn trọng và thực hiện dân chủ trong các tổ chức, cộng đồng hay xã hội, theo đó quyền dân chủ của các thành viên trong tổ chức,cộng đồng hay xã hội đó được thực hiện một cách ...
DÂN CƯ TRONG LUẬT QUỐC TẾ
Cộng đồng người sống trên lãnh thổ của quốc gia nhất định và phải tuân thủ pháp luật của quốc gia đó.Thành phần dân cư của quốc gia gồm: 1) Công dân của nước sở tại; 2) Người nước ngoài, ...
DÂN DI CƯ
Những người rời bỏ nơi cư trú ở quốc gia mà người đó mang quốc tịch hoặc thường trú để đến cưtrú dài hạn hoặc định cư ở một quốc gia khác.Những người xuất cảnh có thời hạn để thực ...
DẪN ĐỘ TỘI PHẠM
Chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người đã bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi ...
DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG
Là việc dán, gắn, in, khắc nhãn năng lượng lên sản phẩm, bao bì.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010)
DÂN NHẬP CƯ
Những người có quốc tịch nước ngoài hoặc không quốc tịch nhập cảnh một nước khác (không phải nước mà họ mang quốc tịch hoặc đang cư trú) với mục đích cư trú dài hạn hoặc định cư.Những người nhập ...
DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC
là lực lượng thường trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Dân quân tự vệ 2019)
DÂN QUÂN TỰ VỆ
là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị ...
DÂN QUÂN TỰ VỆ
Là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt ...
DÂN QUÂN TỰ VỆ
là lực lượng tại chỗ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo phương án phòng, chống thiên tai của địa phương và sự điều động của người có thẩm quyền.(Theo Khoản 2 Điều 6 Luật phòng chống thiên ...
DÂN QUÂN TỰ VỆ
Là lực lượng tại chỗ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo phương án ứng phó thiên tai của địa phương và sự điều động của người có thẩm quyền(Theo khoản 3 Điều 1 Luật Luật Phòng, chống ...
DÂN QUÂN TỰ VỆ BIỂN
là lực lượng làm nhiệm vụ trên các hải đảo, vùng biển Việt Nam.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật Dân quân tự vệ 2019)
DÂN QUÂN TỰ VỆ CƠ ĐỘNG
là lực lượng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Dân quân tự vệ 2019)

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH