Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.524 thuật ngữ

CÁ CƯỢC
Việc giao hẹn với nhau có tính được thua về điều phỏng đoán đúng hay sai hoặc về điều thách thức làm được hay không làm được.Việc giao hẹn được thua bằng tiền hay hiện vật dưới mọi hình thức ...
CÁ ĐỘ
Hành vi dùng tiền hay tài sản khác để đánh cuộc về việc phỏng đoán kết quả của một sự kiện sắp diễn ra hoặc đang diễn ra nhưng chưa kết thúc.Cá độ thường có tổ chức chặt chẽ, quy ...
CÁ NHÂN
Con người cụ thể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi và tồn tại trong một tập thể hoặc trong một cộng đồng xã hội.Cá nhân là chủ thể phổ biến của các giao dịch dân sự. Khi ...
CÁ NHÂN CÓ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Con người cụ thể có năng lực hành vi dân sự, có vốn, có sức khỏe, có kỹ thuật, chuyên môn, có địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành nghề và mặt hàng kinh doanh, không bị pháp luật cấm kinh ...
CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là người thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật khoa học và công nghệ 2013)
CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Là người hoạt động nghiên cứu, phát triển ý tưởng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 94/2020/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với ...
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài.(Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Là người không có quốc tịch Việt Nam.(Theo khoản 1 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Là người không mang quốc tịch Việt Nam.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam)
CÁ NHÂN, TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Bao gồm giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập và tổ chức giám định tư pháp theo ...
CÁ THỂ HOÁ HÌNH PHẠT
Làm cho hình phạt được tuyên phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, phù hợp với nhân thân cũng như hoàn cảnh phạm tội của người phạm tội.Cá thể hóa ...
CÁ THỂ HÓA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam mà nội dung của nó là đòi hỏi các cơ quan xét xử phải xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm đối với xã hội của tội phạm; nhân ...
CÁC BÊN
Là cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình, nhóm gia đình, tổ chức có mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật này.( Theo khoản 3 Điều 2 Luật hòa giải ở cơ sở 2013)
CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT
là các bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn vào doanh nghiệp; các bên cùng chịu sự điều hành, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một tổ chức hoặc ...
CÁC BÊN THAM GIA ĐỐI THOẠI
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến khiếu kiện hành chính theo quy định của luật tố tụng hành chính.(Theo Khoản 7 Điều 2 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020)
CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.(Theo Khoản 6 Điều 2 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020)
CÁC BÊN TRANH CHẤP
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tham gia tố tụng trọng tài với tư cách nguyên đơn, bị đơn.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Trọng tài thương mại 2010)
CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI TRONG DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV
Bao gồm tuyên truyền, vận động, khuyến khích sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm sạch, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và các biện pháp can thiệp giảm tác hại khác nhằm ...
CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH
bao gồm các biện pháp kiểm dịch động vật và các sản phẩm từ động vật, kiểm dịch thực vật và kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực ...
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
là các biện pháp áp dụng với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, đo lường.(Theo Khoản ...