Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 586 thuật ngữ

BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" để tặng hoặc truy tặng cho những Bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ ...
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ
Là thứ hạng đánh giá trình độ chuyên môn kỹ thuật, được xếp thứ tự từ thấp đến cao, xác định mức độ về kiến thức, kỹ năng chuyên môn kỹ thuật đối với mỗi nghề.(Theo Khoản 4 Điều 3 ...
BẬC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM
Là ký hiệu các thứ hạng đánh giá khả năng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ của tổ chức được xếp hạng tín nhiệm.(Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp ...
BÁC YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ
Tòa án không chấp nhận yêu cầu của đương sự.Tòa án bác yêu cầu của đương sự khi yêu cầu của đương sự không có cơ sở. Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ...
BÃI BỎ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Tuyên bố không còn hiệu lực hoặc không còn giá trị pháp lý của một điều ước quốc tế.Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 không sử dụng thuật ngữ bãi bỏ mà sử dụng thuật ...
BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố một văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hết hiệu lực thi hành.Các văn bản quy phạm pháp luật có thể bị bãi bỏ trong những trường hợp sau: ...
BÃI CẠN LÚC CHÌM LÚC NỔI
Là vùng đất, đá nhô cao tự nhiên có biển bao quanh, khi thủy triều xuống thấp thì lộ ra, khi thủy triều lên cao thì bị ngập nước.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015)
BÃI CẤT, HẠ CÁNH
Là khu vực được chuẩn bị sẵn trên mặt đất, mặt nước hoặc công trình nhân tạo để bảo đảm cho tàu bay chuyên dùng cất, hạ cánh.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 42/2016/NĐ-CP quy định điều kiện, trình ...
BÃI CÔNG
Từ chối tiếp tục làm việc một cách có tổ chức của tập thể người lao động trong doanh nghiệp do có tranh chấp với người sử dụng lao động về điều kiện lao động, tiền lương, việc làm và ...
BÃI NGẦM
Là bãi đá, bãi san hô, bãi cát hoặc thành phần tự nhiên khác nhô cao lên khỏi đáy biển nhưng vẫn ngập nước khi thủy triều xuống thấp nhất.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật tài nguyên, môi trường biển ...
BÃI NGOẠI QUAN
là khu vực bãi để tập kết, lưu giữ hàng rời và/hoặc các hàng hóa siêu trường, siêu trọng không cần mái che.(Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện ...
BÃI NHIỆM
Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.(Theo Khoản 7, Điều 7, Luật cán bộ công chức 2008)
BÃI NHIỆM
Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.(Theo Khoản 7, Điều 7, Luật cán bộ công chức 2008)
BÃI NỔI HOẶC CÙ LAO
Là vùng đất nổi trong phạm vi lòng sông(Theo điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020)
BÃI NỔI, CÙ LAO
Là vùng đất nổi trong phạm vi lòng sông.(Theo Khoản 19, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
BÃI SÔNG
Là vùng đất có phạm vi từ biên ngoài hành lang bảo vệ đê điều trở ra đến bờ sông.(Theo Khoản 18, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
BÃI SÔNG
Là vùng đất ven sông được tính từ mép bờ của sông đến biên ngoài của hành lang bảo vệ đê điều đối với các tuyến sông có đê; trường hợp đối với tuyến sông không có đê (trừ các ...
BÃI TẬP
 Bãi rộng (sân trường, sân vận động, khu đất trống...) dùng để học tập và thục luyện các nội dung thực hành.(Theo Mục 1 Phần VIII Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT)
BÃI THỊ
Việc những người buôn bán ở chợ hoặc chủ các cửa hàng, cửa hiệu rủ nhau đồng loạt ngưng, thôi không mở cửa hàng hoặc cửa hiệu bán hàng, làm đình trệ việc giao lưu, mua bán, tạo nên tình ...
BAN
Tên gọi cơ quan thực hiện chức năng quản lý hoặc chức năng tham mưu trong hệ thống tổ chức bộ máy của Nhà nước, Đảng và các đoàn thể nhân dân.Ban có thể là: 1) Cơ quan ngang bộ thực hiện ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH