Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 43 thuật ngữ

AIDS
Là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Acquired Immune Deficiency Syndrome" Là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được biểu hiện thông qua các nhiễm trùng cơ hội, các ung thư ...
ẤN ĐỊNH TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Là việc xác định để cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc kênh tần số theo những điều kiện cụ thể đối với một đài vô tuyến điện.(Theo Khoản 16, Điều 3, Luật ...
ÁN KHỔ SAI
Hình phạt cách ly những người bị kết án khỏi xã hội, sống ở nơi xa xôi, hẻo lánh; buộc họ làm những việc nặng nhọc, vất vả hoặc nguy hiểm, không có chế độ hạn định và giờ giấc. ...
ÁN LỆ
Bản án đã tuyên hoặc một sự giải thích, áp dụng pháp luật được coi như một tiền lệ làm cơ sở để các thẩm phán sau đó có thể áp dụng trong các trường hợp tương tự.Thuật ngữ “án ...
AN NINH CHÍNH TRỊ
Sự ổn định và phát triển vững chắc của chế độ chính trị trong một quốc gia; sự bất khả xâm phạm đến các quyền cơ bản của một quốc gia. An ninh chính trị là bộ phận chủ yếu, ...
AN NINH HÀNG KHÔNG
là việc sử dụng kết hợp các biện pháp, nguồn nhân lực, trang bị, thiết bị để phòng ngừa, ngăn chặn và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, bảo ...
AN NINH KINH TẾ
Sự ổn định, phát triển đúng định hướng và vững mạnh của nền kinh tế đất nước.Ở Việt Nam, an ninh kinh tế được hiểu là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo ...
AN NINH LÃNH THỔ
Sự yên ổn, an toàn về chính trị, xã hội trên toàn lãnh thổ quốc gia. An ninh lãnh thổ là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia.Ở Việt Nam, xâm phạm an ninh lãnh thổ thuộc các ...
AN NINH MẠNG
Là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.(Theo Khoản 1, ...
AN NINH MÔI TRƯỜNG
Là việc bảo đảm không có tác động lớn của môi trường đến sự ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của quốc gia.(Theo khoản 28 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ, VẬT LIỆU HẠT NHÂN VÀ THIẾT BỊ HẠT NHÂN
Là việc thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, đối phó với các hành vi chiếm đoạt, phá hoại, chuyển giao hoặc sử dụng bất hợp pháp nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt ...
AN NINH NÔNG THÔN
Sự ổn định và phát triển vững chắc về chính trị, kinh tế, tư tưởng - văn hóa, xã hội ở nông thôn, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả không để xảy ...
AN NINH QUỐC GIA
Sự ổn định và phát triển vững mạnh về mọi mặt; chế độ xã hội, dân cư, không gian sinh tồn, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khả năng phòng thủ đất nước; sự bảo đảm an toàn, trật tự tổ ...
AN NINH THÔNG TIN
Là việc bảo đảm thông tin trên mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.(Theo Khoản 24 ...
AN NINH TƯ TƯỞNG - VĂN HOÁ
Sự ổn định và phát triển của tư tưởng văn hóa đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, trên nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.An ninh tư tưởng - văn hóa là một bộ phận của an ninh ...
AN NINH XÃ HỘI
Sự phát triển của một xã hội có tổ chức, có kỷ cương, trên cơ sở những quy phạm pháp luật, bảo đảm sự ổn định thường xuyên của xã hội.An ninh xã hội là một bộ phận của an ninh ...
ÁN PHÍ
Khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định.Án phí được chia làm nhiều loại như án phí hình sự, án phí dân ...
ÁN SÁT
Chức quan cai trị cấp tỉnh ở Việt Nam thời xưa, được lập trong cải cách hành chính do Minh Mạng - ông vua thứ hai triều Nguyễn tiến hành.Sau khi Gia Long - vua đầu triều Nguyễn đánh đổ ...
ÁN TÍCH
Đặc điểm xấu (hậu quả) về nhân thân của người đã bị kết án và áp dụng hình phạt được ghi và lưu lại trong lý lịch tư pháp trong thời gian luật định.Khi người phạm tội đã bị tòa án tuyên ...
AN TOÀN BỨC XẠ
Là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường.(Theo Khoản 20, Điều 3, Luật năng lượng nguyên ...