Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 9.960 thuật ngữ

AN NINH CHÍNH TRỊ
Sự ổn định và phát triển vững chắc của chế độ chính trị trong một quốc gia; sự bất khả xâm phạm đến các quyền cơ bản của một quốc gia. An ninh chính trị là bộ phận chủ yếu, ...
AN NINH KINH TẾ
Sự ổn định, phát triển đúng định hướng và vững mạnh của nền kinh tế đất nước.Ở Việt Nam, an ninh kinh tế được hiểu là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo ...
AN NINH LÃNH THỔ
Sự yên ổn, an toàn về chính trị, xã hội trên toàn lãnh thổ quốc gia. An ninh lãnh thổ là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia.Ở Việt Nam, xâm phạm an ninh lãnh thổ thuộc các ...
AN NINH NÔNG THÔN
Sự ổn định và phát triển vững chắc về chính trị, kinh tế, tư tưởng - văn hóa, xã hội ở nông thôn, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả không để xảy ...
AN NINH QUỐC GIA
Sự ổn định và phát triển vững mạnh về mọi mặt; chế độ xã hội, dân cư, không gian sinh tồn, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khả năng phòng thủ đất nước; sự bảo đảm an toàn, trật tự tổ ...
AN NINH TƯ TƯỞNG - VĂN HOÁ
Sự ổn định và phát triển của tư tưởng văn hóa đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, trên nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.An ninh tư tưởng - văn hóa là một bộ phận của an ninh ...
AN NINH XÃ HỘI
Sự phát triển của một xã hội có tổ chức, có kỷ cương, trên cơ sở những quy phạm pháp luật, bảo đảm sự ổn định thường xuyên của xã hội.An ninh xã hội là một bộ phận của an ninh ...
ÁN KHỔ SAI
Hình phạt cách ly những người bị kết án khỏi xã hội, sống ở nơi xa xôi, hẻo lánh; buộc họ làm những việc nặng nhọc, vất vả hoặc nguy hiểm, không có chế độ hạn định và giờ giấc. ...
ÁN LỆ
Bản án đã tuyên hoặc một sự giải thích, áp dụng pháp luật được coi như một tiền lệ làm cơ sở để các thẩm phán sau đó có thể áp dụng trong các trường hợp tương tự.Thuật ngữ “án ...
ÁN PHÍ
Khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định.Án phí được chia làm nhiều loại như án phí hình sự, án phí dân ...
ÁN SÁT
Chức quan cai trị cấp tỉnh ở Việt Nam thời xưa, được lập trong cải cách hành chính do Minh Mạng - ông vua thứ hai triều Nguyễn tiến hành.Sau khi Gia Long - vua đầu triều Nguyễn đánh đổ ...
ÁN TÍCH
Đặc điểm xấu (hậu quả) về nhân thân của người đã bị kết án và áp dụng hình phạt được ghi và lưu lại trong lý lịch tư pháp trong thời gian luật định.Khi người phạm tội đã bị tòa án tuyên ...
ÁN TREO
Biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.Án treo được áp dụng đối với người bị xử phạt tù với mức không quá 3 năm trong những trường hợp tòa án căn cứ vào nhân thân của ...
ÁP DỤNG ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Hoạt động thi hành điều ước quốc tế nhằm đạt được những yêu cầu mà pháp luật đặt ra trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội.Việc áp dụng điều ước quốc tế được thực hiện trên các nguyên tắc sau: ...
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Hoạt động thực hiện pháp luật mang tính tổ chức quyền lực nhà nước, được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà chức trách hoặc tổ chức xã hội được Nhà nước trao quyền, nhằm cá ...
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
Hoạt động thi hành pháp luật quốc gia thông qua việc áp dụng quy định của pháp luật nước ngoài nhằm điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.Để bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của các ...
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT QUỐC GIA TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Hoạt động thi hành pháp luật trong nước (dân sự, hôn nhân và gia đình hoặc lao động) của các chủ thể hữu quan nhằm đạt được những yêu cầu mà pháp luật đặt ra trong việc điều chỉnh các quan hệ ...
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TƯƠNG TỰ
Giải quyết vụ việc pháp lý cụ thể trên cơ sỏ quy phạm pháp luật điều chỉnh vụ việc khác có nội dung giống (tương tự) vụ việc đang cần giải quyết hoặc trên cơ sở các nguyên tắc pháp luật chung.Áp ...
ÁP DỤNG TẬP QUÁN
Sử dụng tập tục, thói quen có tính chất phổ thông và tiến bộ được xã hội thừa nhận để điều chỉnh quan hệ dân sự cần giải quyết khi pháp luật không có quy định hoặc quy định chưa ...
ÁP DỤNG TẬP QUÁN QUỐC TẾ
Áp dụng quy tắc xử sự được cộng đồng quốc tế thừa nhận là tập quán quốc tế.Áp dụng tập quán quốc tế là hoạt động thi hành pháp luật thông qua việc áp dụng các quy định của tập quán quốc ...