Những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020

Cập nhật: 19/08/2020 lúc 14:43:13
Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2021 và có nhiều điểm mới nổi bật đáng chú ý.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam