Thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động (võ thuật) (lần đầu) - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Giấy phép hoạt động (võ thuật) (lần đầu) - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-117147-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố và Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, thị xã, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng