Thủ tục hành chính: Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp không được miễn đào tạo và tập sự) - Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp không được miễn đào tạo và tập sự) - Bà Rịa Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-214564-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng