Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân - Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân - Bà Rịa Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-238498-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng