Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp; chủ doanh nghiệp chết, mất tích - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp; chủ doanh nghiệp chết, mất tích - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-238553-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng